PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj, są już ostre przepisy

10-06-2013, 00:02
Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj, są już ostre przepisy (foto: sxc.hu)
Stosujesz ostre narzędzia? Uważaj, są już ostre przepisy (foto: sxc.hu)
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z używaniem ostrych narzędzi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, określa rozporządzenie ministra zdrowia, które zacznie obowiązywać 13 czerwca 2013 r. (pisaliśmy o projekcie tego dokumentu). Czy nowe dotyczy także lekarzy dentystów? Tak o ile są pracodawcami i zatrudniają osoby leczące zęby (lub współpracują z takimi osobami prowadzącymi działalność gospodarczą np. na własny rachunek). Nie o ile w gabinecie stomatologicznym pracuje tylko jego właściciel.

Gdyby sprawozdawczość rozwiązywała wszelkie problemy, Polska byłaby w czołówce państw problemów nie posiadających. Kilka tygodni temu pisaliśmy o projekcie (czytaj tutaj), teraz propozycje ministra zdrowia stają się prawem.

Gdy pracownik zrani się ostrym narzędziem pracodawca musi:

- zbadać przyczyny i okoliczności zranienia;

- dokonać zmian w procedurze bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami lub poinformować  pracowników o nowym ryzyku związanym z używaniem ostrego narzędzia.

- odnotować zdarzenie w specjalnym wykazie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych;

- wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych powinien zawierać m.in.:

- kolejny numer zdarzenia w roku;

- datę zdarzenia;

- jednostkę organizacyjną podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w której doszło do zranienia;

- rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie;

- rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia;

- inne informacje uzyskane w trakcie ustalaniu okoliczności i przyczyn zranienia ostrym narzędziem.

To tylko część wymaganej sprawozdawczości. Rozporządzenie wymaga ponadto, aby pracodawca, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, sporządza raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Pierwszy taki raport powinien powstać nie później niż 28 lutego 2014 r.

Raport taki powinien zawierać m.in. informacje:

- tabelaryczne zestawienie liczby zranień ostrymi narzędziami, do których doszło

- tabelaryczne zestawienie stosowanych rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem;

- analizę okoliczności i przyczyn zranień;

- propozycje działań mających na celu ograniczenie liczby zranień (możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań);

W raporcie takim nie zamieszcza się danych osobowych.

Ocena ryzyka zranienia ostrym narzędziem powinna nastąpić:

- nie rzadziej niż raz na dwa lata;

- w każdym przypadku wystąpienia na stanowisku pracy zmian mających lub mogących mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika w miejscu pracy;

- przy uwzględnieniu najnowszej wiedzy medycznej i technicznej oraz wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe).

SŁOWA KLUCZOWE
lexDENT   BHP   obowiązek statystyczny   Sanepid   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH