• Trzy na cztery osoby uprawiające zawód lekarza dentysty to kobiety. Wśród lekarzy taka dysproporcja nie występuje (lekarki to 58 proc.)
  • Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaapelowała o wprowadzenie do obiegu prawnego żeńskich odpowiedniki tytułów zawodowych lekarza oraz lekarza dentysty
  • Takie określenia jak stomatolożka są w powszechnym użyciu, więcej kontrowersji mogą wywoływać np. rektorki, dziekanki, techniczki stomatologiczne 

77 proc. lekarzy dentystów t kobiety

Polski stomatolog (polska stomatolożka) to kobieta w wieku ok. 46,5 lat, prowadząca praktykę stomatologiczną w woj. mazowieckim – tak wynika ze statystycznych uogólnień GUS.

Od lat obserwuje się feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów, jednak znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów, niż w grupie lekarzy. Wśród lekarzy odsetek kobiet wynosi ok. 59 proc. podczas gdy w grupie lekarzy dentystów – aż 77 proc.

Taka sama tendencja dotyczy grupy lekarzy i lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem, dominujący odsetek wśród lekarzy dentystów to kobiety - 74,5 proc. Wśród lekarzy lekarki stanowią 58 proc.

Nazwa lekarka dentystka wciąż bez umocowania prawnego

Być może wkrótce doczekamy się prawnego ukonstytuowania oficjalnej nazwy lekarka dentystka. To zagadnienie było nieformalnie poruszane podczas obrad parlamentarzystów w trakcie głosowania nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych, regulującej usytuowanie prawne kilkunastu grup zawodowych, w tym higienistki stomatologicznej, asystentki stomatologicznej czy ortoptystki.

Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie zaapelowała o zmianę ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DzU z 2022 r., poz. 1731), która wprowadziłaby do obiegu prawnego żeńskie odpowiedniki tytułów zawodowych lekarza oraz lekarza dentysty (lekarka oraz lekarka dentystka).

Techniczka dentystyczna, rektorka i dziekanka   

To pierwszy krok ku śmielszemu stosowaniu takich określeń jak:

  • stomatolożka;
  • techniczka dentystyczna;
  • protetyczka stomatologiczna;
  • konsultantka krajowa i wojewódzka;
  • rektorka;
  • a może nawet dziekanka, która wciąż bardziej kojarzona jest z urlopem studentki niż z szacowanym stanowiskiem we władzach uczelni.