• NFZ zwiększył od 1 kwietnia wycenę szeregu świadczeń stomatologicznych, ale pula na realizację kontraktów nie została podwyższona
  • NFZ zdecydował się na zwiększenie wartości kontraktów rozliczanych etatem przeliczeniowym o 5,57 proc. (od 1 lipca)
  • Fundusz rezygnuje też definitywnie z odrębnego rozliczania pakietów świadczeń. Zasada ta, obowiązująca od 1 kwietnia, praktycznie nie została wprowadzona w życie (teoretycznie podawano limit 20 proc. wartości kontraktu)   

Wyższe kontrakty po zwiększeniu wyceny procedur 

Po wprowadzeniu wyższych wycen szeregu procedur stomatologicznych (w większości tych, które przestały być w jakikolwiek sposób opłacalne) wielu świadczeniodawców utyskiwało, że i tak nie będą mogli zwiększyć przychodów z tytułu realizowanych kontraktów, bo te nie zostały zwiększone.

Tak było bowiem, obowiązujące od 1 kwietnia 2023 r., zarządzenie 60/2023/DSOZ Prezesa NFZ co prawda lepiej wyceniało procedury, ale nie dotykało wartości kontraktów. W efekcie tego ruchu po prostu szybciej skończyłyby się pieniądze na leczenie stomatologiczne, a zatem mniejsza grupa pacjentów mogłaby skorzystać z usług lekarza dentysty.

Podwyższona wielkość etatu przeliczeniowego  

Od 1 lipca ta sytuacja nieco się zmieni bowiem prezes NFZ przygotował zarządzenie  w którym można przeczytać m.in., że:  

§ 1. W zarządzeniu Nr 60/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, wprowadza się następujące zmiany:

etat przeliczeniowy – liczba punktów rozliczeniowych przyznana na miesiąc na wykonanie świadczeń stomatologicznych przez lekarza lub lekarzy udzielających świadczeń przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym jeden raz w godzinach popołudniowych do godz. 18.00 (nie dotyczy gabinetu dentystycznego zlokalizowanego w szkole oraz dentobusu); kalkulacyjna wielkość etatu przeliczeniowego wynosi 15 863 pkt (było 15 000 pkt).

Prezes NFZ stwierdził, że wyższe kwoty kontraktu (o 5,57 proc.) mają pomóc w sfinansowaniu podwyżek dla personelu gabinetów stomatologicznych zarabiających kwoty minimalne dopuszczalne przez prawo. Jak wiadomo poziom płac minimalnych od 1 lipca 2023 r. wzrasta o 12 proc.

Nie ma potrzeby odrębnego rozliczania pakietów świadczeń

Drugą zmianą, wprowadzoną nowym zarządzeniem, jest definitywne odejście  od odrębnego rozliczania pakietów świadczeń (z reguły podawano limit 20 proc. wartości kontraktu). 

NFZ nie potrafiło tego racjonalnie wytłumaczyć (zapewne byłaby to dodatkowa, chociaż nadmiernie uciążliwa dla świadczeniodawców, forma kontroli prawidłowości realizowania kontraktu). Po fali protestu NFZ zapewniał, że takie rozwiązanie było wdrożone z myślą o ułatwieniu płatnikowi planowania świadczeń i ich rozliczania. Dzięki wprowadzeniu – jak to określono - limitujących wielkości technicznych - OW NFZ mógłby sprawniej gospodarować środkami finansowymi i w razie potrzeby przesuwać je w zależności od potrzeb wynikających z bieżących rozliczeń. 

Teraz okazało się fragmenty zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ wprowadzające ten sposób limitowania świadczeń - znikają. O czym świadczy m.in. usunięcie dwóch fragmentów traktujących o i nowy załącznik do zarządzenia 1c (zniknęły z nagłówków tabeli określenie grupy świadczeń).

Przepisy nowego zarządzenia prezesa NFZ mają obowiązywać od 1 lipca 2023 r.