• Wśród 23 specjalizacji w dziedzinach priorytetowych jest tylko jedna skierowana do lekarzy dentystów – stomatologia dziecięca
  • W grupie tej wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł
  • W przypadku pozostałych specjalizacji, realizowanych w trybie rezydentury, kwoty uposażenia wynoszą odpowiednio 7552 zł i 7779 zł

Wyższe uposażenia rezydentów realizujących specjalizacje 

Nowe stawki uposażenia określone zostały w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Z rozporządzenia, skierowanego do podpisu ministra zdrowia, wynika, że wśród 23 specjalizacji w dziedzinach priorytetowych jest tylko jedna skierowana do lekarzy dentystów – stomatologia dziecięca.

W grupie tej wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego rezydenta w pierwszych dwóch latach zatrudnienia wynosi 8308 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł.

W przypadku pozostałych specjalizacji, realizowanych w trybie rezydentury kwoty uposażenia wynoszą odpowiednio 7552 zł i 7779 zł.

Ortodoncja poza dziedzinami priorytetowymi 

Jak wiadomo na liście tej nie ma już ortodoncji. Oznacza to, że lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury w dziedzinie ortodoncji przed 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wyższego wynagrodzenia zasadniczego do momentu zakończenia odbywania szkolenia specjalizacyjnego.