PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatolodzy zasiądą w Radzie Przejrzystości AOTM?

07-08-2013, 00:02
Dentyści będą opiniować w Radzie Przejrzystości AOTM?
Dentyści będą opiniować w Radzie Przejrzystości AOTM?
Skład Rady Przejrzystości winien być uzupełniony o przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej lekarza i lekarza dentystę, bowiem zadania, które Rada wykonuje wchodzą w zakres spraw, w których zgodnie z ustawą z  2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, samorząd lekarski uprawniony jest do zajmowania stanowiska - uważa Naczelna Rada Lekarska.

Samorząd lekarski wyraził taki postulat opiniując projekt rozporządzenia ministra zdrowia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy stomatolodzy zasililiby szeregi Rady Przejrzystości AOTM, wydaje się jednak, że byłoby to zasadne rozwiązanie. Tym bardziej, że w obecnym - dwudziestoosobowym składzie, brak jest specjalistów z wykształceniem dentystycznym. A przecież pamiętamy, że nie tak dawno Rada rozważała kwestię istotną dla lekarzy dentystów - odejście od określania materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu świadczeń dla świadczeniobiorców, zawartych w załączniku nr 12 do rozporządzenia ministra zdrowia z  30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Członkowie AOTM każdego roku oceniają również kilkadziesiąt samorządowych programów profilaktycznych z zakresu stomatologii. W tej sprawie również wartościowy byłby głos środowiska lekarzy dentystów.

Rada Przejrzystości pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Członków Rady Przejrzystości powołuje minister zdrowia. Kadencja członka Rady Przejrzystości trwa 6 lat. Zgodnie z ustawą z  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), w skład Rady Przejrzystości wchodzi:

10 osób posiadających doświadczenie, uznany dorobek oraz co najmniej stopień naukowy doktora nauk medycznych lub dziedzin pokrewnych, lub innych dziedzin odpowiednich dla przeprowadzenia oceny świadczeń opieki zdrowotnej, w tym etyki;
4 przedstawicieli ministra zdrowia;
2 przedstawicieli prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;
2 przedstawicieli prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
2 przedstawicieli Rzecznika Praw Pacjenta.


Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   NRL   AOTM   Rada Przejrzystości   Wydarzenia  
  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu
    Dobrzemieszkaj Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek
    Puls HR House Market Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora
    Koszyk cenowy Sady Ogrody Promocjada Archiconnect