PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów. Będzie spersonalizowana ścieżka kształcenia dla lekarzy

Autor: miro • Źródło: RCL
27-12-2022, 16:34
Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów. Będzie spersonalizowana ścieżka kształcenia dla lekarzy Będą staże podyplomowe z częścią personalizowaną Fot. AdobeStock
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów zawiera m.in. propozycje wprowadzenia spersonalizowanej ścieżki kształcenia - to dla lekarzy. Stomatolodzy będą mieli przystosowany do ich potrzeb kurs medycyny ratunkowej.
  • W programie stażu podyplomowego dla lekarzy będzie część personalizowana, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny
  • Dotychczasowy staż z medycyny ratunkowej znajdujący się w programie stażu podyplomowego lekarza dentysty zamieniony zostanie na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty
  • Zrezygnowano z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3 – 5 pacjentów
  • Wprowadzone będą jednolite wzory umów odbywania staży podyplomowych

Spersonalizowana ścieżka kształcenia

Nowością jest uwzględnienie w programie stażu przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy części personalizowanej, w ramach której lekarz będzie mógł wybrać sobie dodatkowo do odbycia nie więcej niż trzy interesujące go dziedziny medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny, przy czym możliwe jest łączenie okresów cząstkowych stażu spersonalizowanego dla jednej lub dwóch wybranych indywidualnie dziedzin. 

Ścieżka ta da możliwość wyboru młodemu lekarzowi odbycie, oprócz części obowiązkowej stażu, również szkolenia w nie więcej niż trzech innych wybranych przez niego dziedzinach medycyny, w nie więcej niż trzech podmiotach uprawnionych do prowadzenia stażu albo do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie medycyny.

Intencją wprowadzenia ścieżki personalizowanej jest umożliwienie młodym lekarzom zapoznania się z pracą w dziedzinach będących w kręgu ich zainteresowania, celem podjęcia w przyszłości świadomego wyboru dalszej drogi zawodowej.

Program stażu uwzględnia także dodatkowo tematykę zdrowia publicznego przeniesioną ze szkolenia specjalizacyjnego.

Kurs medycyny ratunkowej  dostosowany dla dentystów

Zgodnie z rekomendacją konsultantów krajowych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych dotychczasowy staż z medycyny ratunkowej znajdujący się w programie stażu podyplomowego lekarza dentysty zamieniony zostaje na kurs medycyny ratunkowej z tematyką dostosowaną do potrzeb pracy lekarza dentysty.

Przebieg stażu podyplomowego w karcie elektronicznej

Przebieg stażu podyplomowego odnotowywany będzie za pomocą systemu elektronicznego w „Elektronicznej Karcie Stażu Podyplomowego”, natomiast ocena organizacji stażu podyplomowego z punktu widzenia lekarzy stażystów będzie dokonywana za pomocą elektronicznej ankiety „Ocena stażu podyplomowego”.  

Bliższa praca z pacjentami

Nastąpiła także rezygnacja z przepisu ograniczającego stażystę do prowadzenia 3 – 5 pacjentów, co daje możliwość zapoznania stażysty z pełnym zakresem świadczeń realizowanych w ramach danej części stażu.

Od dawna młodzi lekarze podkreślali mało elastyczną dla nich formę merytoryczną ramowego programu odbywania stażu podyplomowego, bez możliwości poznania od strony praktycznej realizacji zadań w innych dziedzinach medycyny niż wymienione w programie. Wiąże się to z faktem braku uwzględnienia w programie możliwości odbywania indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego.

Praca  pacjentami

Młodzi medycy protestowali również przed ograniczaniem ich stażu do prowadzenia wspólnie z opiekunem tylko 3 - 5 pacjentów, a także wskazywali konieczność przeniesienia części kursów odbywanych na poziomie specjalizacji do stażu podyplomowego, z uwagi na to, że nie każdy lekarz ma możliwość zaraz po studiach zakwalifikować się na specjalizację, a tematyka niektórych kursów przydaje się już na samym starcie pracy młodego lekarza.

Ujednolicenie umów stażu podyplomowego

Lekarz i lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru takiej umowy, w związku z czym w całym kraju umowy te były zawierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego w sposób niejednolity.

W przypadku przekształcenia, reorganizacji lub zmiany formy prawnej podmiotu prowadzącego staż, podmiot taki może nadal prowadzić staż lub staż cząstkowy, do czasu ponownego wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, jeżeli złoży marszałkowi województwa oświadczenie o spełnianiu warunków kadrowych i organizacyjnych.

Dotychczasowe przepisy nie określały wzoru takiego oświadczenia, co skutkowało niejednokrotnie brakiem umieszczania w oświadczeniu podstawowych informacji dotyczących m.in. terminu przejęcia przez podmiot kontynuacji realizacji stażu podyplomowego. Ponadto, efekty odbytego stażu podyplomowego rejestrowane były w „Karcie stażu podyplomowego”, co staje się mało praktyczne w sytuacji przechodzenia na systemy sprawozdawania elektronicznego, w tym odbywanych szkoleń.

Rozporządzenie określa m.in.:

  • wzór umowy o pracę na czas określony do realizacji programu stażu;
  • wzór oświadczenia o spełnianiu warunków organizacyjnych i kadrowych określonych w przepisach ustawy

 Stażyści, którzy rozpoczęli staż podyplomowy na podstawie dotychczasowych przepisów, odbywają go nadal zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Celem programu stażu podyplomowego lekarza dentysty jest:

  • pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania, rozpoznawania i leczenia schorzeń wchodzących w zakres stomatologii, postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia;
  • przyswojenie wiedzy z zakresu prawa medycznego, bioetyki, zdrowia publicznego, w tym profilaktyki szczepień ochronnych, orzecznictwa lekarskiego, a także komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, jako przygotowanie lekarza dentysty do samodzielnego wykonywania zawodu.

Staże dla lekarzy dentystów

Staż dla lekarzy dentystów trwa 12 miesięcy

Staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją
Czas trwania stażu wynosi 10 tygodni.
Staż cząstkowy w dziedzinie stomatologii dziecięcej
Czas trwania stażu wynosi 10 tygodni.
Staż cząstkowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
Czas trwania stażu wynosi 8 tygodni.
Staż cząstkowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej
Czas trwania stażu wynosi 8 tygodni.
Staż cząstkowy w dziedzinie periodontologii
Czas trwania stażu wynosi 4 tygodnie.
Staż cząstkowy w dziedzinie ortodoncji
Czas trwania stażu wynosi 5 tygodni.
Szkolenie z zakresu profilaktyki onkologicznej
Czas trwania szkolenia: 7 godzin wykładów realizowanych w ciągu jednego dnia.
Szkolenie z zakresu leczenia bólu
Czas trwania szkolenia: 7 godzin wykładów realizowanych w ciągu jednego dnia.
Szkolenie z zakresu prawa medycznego i bioetyki
Czas trwania szkolenia: 20 godzin wykładów realizowanych w ciągu trzech dni.
Szkolenie z zakresu zdrowia publicznego i profilaktyki szczepień ochronnych
Czas trwania szkolenia: 14 godzin wykładów realizowanych w ciągu dwóch dni.
Szkolenie z zakresu komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
Czas trwania szkolenia: 14 godzin wykładów realizowanych w ciągu dwóch dni.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   staże podyplomowe  

POLECAMY W SERWISACH