PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Staż podyplomowy dla cudzoziemców: lekarzy i lekarzy dentystów

Autor: miro • Źródło: ms
08-02-2021, 07:41
Staż podyplomowy dla cudzoziemców: lekarzy i lekarzy dentystów Zmiany w stażach podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
Wszyscy lekarze, lekarze dentyści, nie będący obywatelami polskimi, odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Zasady obowiązują od 8 sierpnia 2020 r. (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z 26 lipca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1291) – podaje Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

Przed 8 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 9 wspomnianej ustawy, cudzoziemcy, o których mowa w art. 15 ust. 3e i 3f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, którzy rozpoczęli odbywanie stażu podyplomowego przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 8 sierpnia 2020 r.), odbywają oni ten staż na zasadach dotychczasowych, a więc albo na podstawie umowy o pracę (zgodnie art. 15 ust. 3e ustawy zmienianej) albo na podstawie umowy cywilno-prawnej o staż podyplomowy (zgodnie z art. 15 ust. 3f ustawy zmienianej).

Od 8 sierpnia 2020 r.

Wszyscy lekarze cudzoziemcy, którzy rozpoczęli staż podyplomowy nie wcześniej niż 8 sierpnia 2020 r., odbywają ten staż na zasadach obowiązujących obywateli polskich: wyłącznie na podstawie umowy o pracę w jednostkach uprawnionych do odbywania stażu podyplomowego, bez dodatkowych ograniczeń.

Celem zmian było umożliwienie odbywania staży podyplomowych cudzoziemcom spoza UE począwszy od 8 sierpnia 2020 r., (nie zaś od 1 stycznia 2022 r.), na zasadach obowiązujących obywateli polskich, co w sposób jednoznaczny zostało wyrażone w art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Obsługa stażu podyplomowego cudzoziemców

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Polski, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej - zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa - jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi tego zadania wynosi 123 zł za każdego finansowanego lekarza stażystę.

MZ przypomina, że do dnia wejścia w życie art. 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (do 1 stycznia 2022 r.) obowiązują dotychczasowe przepisy, o czym mówi art. 13 ustawy z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   stomatolog   staż podyplomowy  

POLECAMY W SERWISACH