PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Standardy teleporady nie dla stomatologii

Autor: miro • Źródło: ms
05-07-2021, 13:43
Standardy teleporady nie dla stomatologii Uściślenie zasad udzielania teleporad (fot. unsplash)
Minister zdrowia ogłosił projekt rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Standardy te nie dotyczą stomatologii.

Prowadzenie standardu organizacyjnego teleporady przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu specjalistycznej opieki zdrowotnej, nie dotyczy: stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji, ma służyć zapewnieniu odpowiednich warunków jej realizacji.

Na standard organizacyjny teleporady składa się informacja podmiotu w miejscu wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej oraz na stronie internetowej tego podmiotu, a na żądanie pacjenta również telefonicznie, o warunkach udzielania teleporad oraz informacje dotyczące:
- systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, przy użyciu których są udzielane teleporady,
- sposobu ustalenia terminu teleporady,
- sposobu nawiązania kontaktu między podmiotem a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia,
- sposobu postępowania w sytuacji, kiedy brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady skutkuje jej anulowaniem,
- możliwości skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej udzielonego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, w przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady,
- sposobu realizacji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych oraz możliwości aktywowania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

Standard teleporady obejmuje również konieczność poinformowania NFZ, przez podmiot posiadający umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna o numerze telefonu, pod którym udzielane są teleporady.

Ponadto, w przypadku teleporad udzielanych telefonicznie konieczne jest:
- potwierdzenie przez osobę udzielającą teleporady, przed jej udzieleniem, tożsamości pacjenta,
- adnotacja w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia opieki zdrowotnej w formie teleporady,
- przeprowadzenie teleporady w warunkach gwarantujących poufność, w przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowa pacjenta – stosowanie przez podmiot rozwiązań techniczno-organizacyjnych służących zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem, dokonanie przez osobę udzielającą teleporady określonych w rozporządzeniu czynności.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania na okres 14 dni.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   stomatologia   teleporady  

POLECAMY W SERWISACH