PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawozdanie ekologiczne (pierwsze z trzech) do końca stycznia

Autor: Pozostałe źródła
29-01-2013, 23:31
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Do 31 stycznia 2013 r. należy sporządzić wykaz zawierający informacje i dane służące ustaleniu wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska w II półroczu 2012 r

. Do 28 lutego - raport o emisjach gazów za 2012 r. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów za 2012 r., należy złożyć marszałkowi województwa do 15 marca. To na szczęście ostatni rok kiedy dentyści są zobowiązani do tak obszernej biurokracji.

Przypominamy, że od 2013 r., czyli de facto - od 2014 r., podmioty gospodarcze będą wnosiły opłatę za korzystanie ze środowiska oraz przekazywały marszałkowi województwa wykazy zawierające informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat tylko raz w roku do 31 marca następnego roku. Nie będzie się wnosiło opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego, nie przekroczy 800 zł.

Nowe przepisy znoszą również obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, a także, w przypadku podmiotów składujących odpady, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Obowiązek ten został przeniesiony na marszałka województwa.

Czytaj także: Sprawozdania ekologiczne będzie ich mniej

Jeszcze w tym roku

Przepisy służące ochronie środowiska dotyczą wszystkich lekarzy dentystów, nawet prowadzących niewielkie praktyki. Prawie bez wyjątków, wszystkich obowiązuje skomplikowana biurokracja, na szczęście wielu mniej - opłaty.  Niestety, wszystko odbywa się według nie zawsze jasnych i jednoznacznych procedur.

Instrukcje dla sprawozdających (wraz ze wzorami druków) przekazuje na swoich stronach Wielkopolska Izba Lekarska patrz tutaj.

Pomocy można szukać również na:

- www.demel.pl

- www.ekobroker.pl

- www.ekourbis.pl

- www.iteprojekt.pl

- www.waj.neostrada.pl

 

Akty prawne obowiązujące przedsiębiorców korzystających ze środowiska
1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. Nr 25, z 2008, poz. 150).2. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (j.t. Dz. U. Nr 39 z 2007, poz. 251).3. Rozporządzenie ministra środowiska z 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 z 2001, 1206).3. Rozporządzenie ministra zdrowia z 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139 z 2010, poz. 940).4. Rozporządzenie ministra środowiska z 28 grudnia 2010 roku w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, z 2010, poz. 1674).
Podobał się artykuł? Podziel się!
  • Specjalizujemy się w tworzeniu zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej.
  • Wirtualny Nowy Przemysł Rynek zdrowia Farmer Nowy Przemysł Dla handlu
    Dobrzemieszkaj Property News Portal Samorządowy Giełda rolna Rynek aptek
    Puls HR House Market Portal Spożywczy Property Design Rynek Seniora
    Koszyk cenowy Sady Ogrody Promocjada Archiconnect