Samorząd lekarski z Gdańska przypomina, że obowiązek przekazywania danych wynika z art.30 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.).

- Należy przypomnieć, że podmioty, które odmawiają wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w badaniu statystycznym, jak również w przypadku przekazywania danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu złożenia sprawozdania, mogą zostać ukarane grzywną. Za przekazywanie danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym w artykułach 56-58 w/w ustawy przewidziane zostały sankcje karne - wyjaśnia na łamach serwisu OIL w Gdańsku Danuta Spretka, specjalista Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą przeznaczone są formularze:

MZ-BFA, MZ-03 (tylko dla Samodzielnych Publicznych ZOZ),
MZ-06 (medycyna szkolna), MZ-11 (POZ i ambulatoryjna opieka specjalistyczna),
MZ-13 (poradnie gruźlicy i chorób płuc),
MZ-14 (poradnie skórno-wenerologiczne),
MZ-15 (lecznictwo ambulatoryjne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych),
MZ-19 (zespoły/oddziały leczenia środowiskowego/domowego),
MZ-24 (o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej),
MZ-29 (szpitale ogólne),
MZ-29A (działalność leczniczą w zakresie długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej),
MZ-30 (psychiatryczna opieka stacjonarna),
MZ-35 (medycyna pracy -WOMP),
MZ-35A (lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracujących),
MZ-35B (realizujący świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami),
MZ-88A (administracja i szkoły wyższe),
MZ-88 (wszyscy prowadzący działalność leczniczą),
MZ-89 (wszyscy prowadzący działalność leczniczą).

Źródłó: OIL w Gdańsku 

Czytaj także:

Czas na dane statystyczne za 2014 r.