PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawozdania o odpadach medycznych do 15 marca. Jak dopełnić formalności?

Autor: miro • Źródło: OIL Katowice/infoDENT24.pl
12-01-2023, 11:40
Sprawozdania o odpadach medycznych do 15 marca. Jak dopełnić formalności? Jak przygotować sprawozdanie dotyczące medycznych odpadów Fot. AdobeStock
Do 15 marca 2023 r. podmioty, wykonujące działalność leczniczą, zobowiązane są złożyć za 2022 r. sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi. Sporządzenie sprawozdania do prostych nie należy.
  • Dokonanie rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest obowiązkowe w momencie uruchamiania praktyki lekarskiej lub stomatologicznej 
  • Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu właściciele praktyk lekarskich i stomatologicznych muszą składać w formie elektronicznej poprzez platformę BDO
  • Ostateczny termin przesłania elektronicznego sprawozdania o odpadach to 15 marca (dotyczy sprawozdań za rok poprzedni)

Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o ich gospodarowaniu składa się w formie elektronicznej poprzez platformę BDO.

Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy?

Lekarze prowadzący praktyki zawodowe wytwarzający odpady medyczne z wyjątkiem praktyk:

  • kontraktowych,
  • wytwarzających jedynie odpady komunalne,
  • które przeniosły gospodarowanie odpadami na innego najemcę,
  • podlegających zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (np. mała praktyka, która nie wytwarza odpadów medycznych, a w której powstają odpady zawierające elementy niebezpieczne, chociażby baterie, opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone).

Rejestracja w bazie BDO

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Dokonanie rejestracji w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Kiedy powstaje obowiązek?

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, która będzie powodowała obowiązek rejestracji

Bieżąca ewidencja odpadów 

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów z użyciem, generowanych w systemie BDO, kart przekazania odpadów oraz przechowywanie dokumentów, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji.

Kiedy powstaje obowiązek?

Na bieżąco

W jakim reżimie?

Udostępnianie dokumentów i danych na żądanie uprawnionych organów w toku kontroli. Wymagane jest przechowywanie dokumentów przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone dokumenty ewidencji odpadów.

Roczne sprawozdania dotyczące odpadów 

Jaki obowiązek związany z odpadami?

Składanie elektronicznych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania

Kiedy powstaje obowiązek?

Do 15 marca każdego roku za rok poprzedni

Gdzie składać sprawozdanie?

Do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałka województwa

W jaki sposób przygotować sprawozdanie?

Wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO

(instrukcja na podstawie OIL Kraków)

Instrukcja sprawozdania. Krok po kroku 

O ile sama karta przekazania odpadów jest dość prosta, o tyle sprawozdania nie da się wypełnić „intuicyjnie”.

Rafał Kiełkowski, członek Prezydium ORL w Katowicach i przewodniczący Komisji Stomatologicznej tej izby przedstawił (w 2020 r.) szczegółową instrukcję utworzenia i złożenia elektronicznego sprawozdania przez podmioty wykonujące działalność leczniczą poprzez platformę - Baza Danych o Odpadach.

Komisja Stomatologiczna NRL prezentuje tę instrukcję – zapewniając, że jest ona aktualna.

Instrukcja przygotowania sprawozdania o odpadach  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NRL   odpady medyczne   Rafał Kiełkowski  

POLECAMY W SERWISACH