• Nie określono do tej pory granicy między kosmetologią estetyczną a medycyną estetyczną. Wątpliwości na temat rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów były tematem interpelacji poselskiej
  • Ruszył proces certyfikacji związanych z umiejętnością zawodową medycyna estetyczna podczas, gdy nie zakończono jeszcze pozostałych prac, mających na celu kompleksowe doprecyzowanie kompetencji poszczególnych zawodów
  • Posłanka  Monika Rosa podnosi słabe strony działań regulacyjnych w interpelacji do ministra zdrowia

Kosmetologia estetyczna i medycyna estetyczna. Nie określono zakresów

Projekt Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów budzi spore kontrowersje. 

Projekt ten zawiera postanowienia dotyczące medycyny estetycznej, które Koalicja dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii ocenia jako mocno przedwczesne, w sytuacji gdy nie został nawet precyzyjnie określony  zakres medycyny estetycznej. Pilnie potrzebne jest zatem  prawnie wiążące odróżnienie i rozgraniczenie dwóch dziedzin: medycyny estetycznej od kosmetologii estetycznej, podkreśla posłanka Monika Rosa  w swojej interpelacji do szefa resortu zdrowia.

Trzeba oddzielić medycynę estetyczną od kosmetologii

W ocenie Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii, taka przedwczesna próba fragmentarycznej regulacji nie powiększy zaufania społecznego do organów administracji. Należy wypracować jasne, transparentne rozróżnienie pomiędzy medycyną estetyczną a kosmetologią estetyczną. Prace te powinny mieć charakter prawdziwego dialogu  zainteresowanych tym problemem środowisk i przebiegać pod kierunkiem organów administracji działających dla dobra publicznego.

Dopiero, gdy ten pierwszy etap prac zostanie zakończony może być uruchomiony  proces certyfikacji. Środowisko kosmetologiczne nie jest co do zasady przeciwne uregulowaniu umiejętności lekarzy w zakresie „medycyny estetycznej”. Wskazuje jednak, że proces ten może następować dopiero po prawnej eliminacji spornych pojęć.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów  co prawda reguluje wyłącznie kwestie związane z medycyną, jednak jego praktyczne konsekwencje w zakresie medycyny estetycznej, przy nieodpowiednim wdrażaniu procesu certyfikacji, mogą objąć także pośrednio rynek kosmetyczny i estetyczny.

Niemożliwe jest zdefiniowanie medycyny estetycznej w oderwaniu od kosmetologii estetycznej. Według Koalicji pierwszym krokiem powinno być jasne, definicyjne określenie granic kompetencyjnych pomiędzy tymi dziedzinami, a dopiero kolejnym regulowanie tak właśnie wyodrębnionej medycyny estetycznej poprzez określenie ścieżki certyfikacji nowej umiejętności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, jaką miałaby być medycyna estetyczna.

W obecnej sytuacji certyfikacja byłaby całkowicie chaotyczna, gdyż dotyczyłaby niejasnego, niezrozumiałego z punktu widzenia prawa terminu.

Zabiegi estetyczne. Nie powinny ograniczać dostępu do opieki zdrowotnej

Przeprowadzanie zabiegów i procedur estetycznych, a także zabiegów z zakresu  medycyny estetycznej wymaga całościowego przygotowania m.in. w zakresie wiedzy o skórze. Kosmetolodzy uczą się tego podczas studiów trwających od 3 do 5 lat.

Jak podkreśla posłanka Monika Rosa ważny jest aspekt społeczny i zdrowotny całego problemu. Obecnie dostępność usług medycznych jest zbyt mała, czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty trwa często wiele miesięcy lub nawet lat, Nierzadko więc zanim pacjent otrzyma właściwą opiekę medyczną jego stan się pogarsza. Zatem czy w takiej sytuacji  zasadne jest tak szerokie umożliwienie wykonywania zabiegów kosmetycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów?

Parlamentarzystka zwróciła się z trzema pytaniami do ministra zdrowia:

  • Czy Ministerstwo zapoznało się ze stanowiskiem Koalicji dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Kosmetologii w sprawie rozporządzenia? Jeśli nie, to dlaczego?
  • Czy we wspomnianym rozporządzeniu zostanie wprowadzona zmiana w celu tymczasowego nieuwzględnienia lub całkowitego wykreślenia z projektu omawianych wyżej zapisów i wstrzymania regulacji i certyfikacji związanych z umiejętnością zawodową medycyna estetyczna do zakończenia pozostałych prac, które obecnie trwają i mają na celu kompleksowe doprecyzowanie kompetencji poszczególnych zawodów?
  • Czy Ministerstwo zdrowia rozważa lub planuje rozważyć zawężenie możliwości certyfikacji lekarzy w zakresie medycyny estetycznej do niektórych tylko lekarzy specjalistów?