• Będą nowe wzory dyplomów dokumentujących fakt uzyskania przez lekarza lub lekarza dentysty tytułu specjalisty.
  • Nowe dokumenty będą lepiej zabezpieczone przed fałszerstwami. W jaki sposób?
  • Uwaga, dotychczasowe wzory dyplomów wkrótce nie będą obowiązywać. Od kiedy?   

Ograniczona liczba informacji na dyplomie specjalisty

Na nowym dyplomie podane będą tylko trzy informacje: imię i nazwisko lekarza bądź lekarza dentysty, numer prawa wykonywania zawodu oraz dziedzina medycyny, w której przyznany został tytuł specjalisty.

Lepsze zabezpieczenie dyplomów przed fałszerstwem

Celem wprowadzenia nowych wzorów dokumentów była m.in. konieczność zabezpieczenia ich przed podrobieniem, przerobieniem i sfałszowaniem. Wśród zabezpieczeń wymieniono: specjalny papier, włókna i drobiny zabezpieczające, druk offsetowy z mikronadrukami.

Dotychczasowe wzory dyplomy wkrótce przestaną obowiązywać  

Konsultacje projektu rozporządzenia mają być prowadzone w przyspieszonym tempie - do końca maja.

Dotychczasowe wzory dyplomów lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, będą ważne do 12 lipca 2022 r.

Przewiduje się, że rozporządzenie ministra zdrowia, zmieniające wcześniejsze w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, wejdzie w życie po 14 dniach od momentu ogłoszenia, prawdopodobnie w połowie lipca 2022 r.

Projekt rozporządzenia ze wzorami dyplomów tutaj