PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Specjalizacja w czasie pandemii

Autor: miro • Źródło: ms
27-01-2021, 07:40
Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów dotyczących odbywania specjalizacji oraz wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w związku z epidemią COVID-19. Odpowiedzi na wątpliwości udzielił Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

W nowelizacji polecenia określono, że osobami uprawnionymi do otrzymania świadczenia dodatkowego są:
a) w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 1 – osoby wykonujące zawód medyczny uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2
b) w przypadku osób udzielających świadczeń w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 2 osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego lub w izbach przyjęć
c) w przypadku osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych wskazanych w pkt 3 (laboratoriów „covid-owych”) – osoby wykonujące czynności diagnostyki laboratoryjnej w tych podmiotach.

Wskazać więc należy, że każda osoba wykonująca zawód medyczny (w tym lekarz rezydent) pracująca w warunkach określonych w poleceniu otrzyma świadczenie dodatkowe z wyłączeniem osób, skierowanych do pracy w podmiotach na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 18.45).

Jaki nadzór – w myśl art. 16m ust. 16 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 24.03.2020 Dz.U.2020.514) – przewiduje ustawodawca nad lekarzem rezydentem, oddelegowanym do innej pracy niż wynikająca z umowy (a tym samym z programu specjalizacji)? Proszę enumeratywnie wskazać i opisać rodzaje przedmiotowego nadzoru.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Zgodnie z art. 16m ust 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nadzór nad lekarzem odbywającym szkolenie specjalizacyjne, który został skierowany na podstawie art. 16m ust. 15 do wykonywania pracy innej niż wynikająca z umowy, na podstawie której odbywa szkolenie specjalizacyjne, powinien być pełniony przez lekarza specjalistę wyznaczonego przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz na zasadach analogicznych jak w przypadku pełnienia nadzoru przez kierownika specjalizacji.

Czy w myśl art. 16m ust. 16 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. z 24.03.2020 Dz.U.2020.514), intencją ustawodawcy, przy wskazaniu na lekarza specjalistę, który ma zostać wyznaczony przez kierownika jednostki, do której został skierowany lekarz rezydent, było skierowanie lekarza rezydenta pod nadzór lekarza specjalisty z danej dziedziny chorób, jaka jest leczona w oddziale, do którego skierowany zostanie lekarz rezydent? Czy też intencją ustawodawcy było skierowanie lekarza rezydenta pod nadzór jakiegokolwiek lekarza specjalisty – bez względu na rodzaj specjalizacji? Czyli np. na oddziale zakaźnym nad lekarzem rezydentem, który odbywa specjalizację z ginekologii, nadzór może pełnić specjalista z zakresu okulistyki.

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   specjalizacje   OIL w Warszawie  

POLECAMY W SERWISACH