PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacja w czasie pandemii

ms
27-01-2021, 07:40
Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów dotyczących odbywania specjalizacji oraz wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w związku z epidemią COVID-19. Odpowiedzi na wątpliwości udzielił Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Zgodnie z art. 16m ust. 18a ustawy „Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne, który w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii nie może realizować szkolenia specjalizacyjnego w sposób zgodny z programem szkolenia specjalizacyjnego, jest zwolniony z obowiązku wykonania i udokumentowania procedur medycznych objętych danym programem szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli:
1) do wykonania danej procedury w liczbie przewidzianej w programie specjalizacji konieczne jest przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego oraz
2) kierownik specjalizacji potwierdzi w EKS, że lekarz posiada umiejętność wykonywania danej procedury, oraz
3) wykonał daną procedurę co najmniej w liczbie stanowiącej połowę liczby, w jakiej procedura ta powinna być wykonana zgodnie z programem szkolenia specjalizacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest również uzyskanie zgody na dodatkowe przedłużenie specjalizacji.

Czy dyżury pełnione w oddziale zakaźnym/w szpitalu jednoimiennym/miejscu oddelegowania zostaną zaliczone jako dyżury w ramach odbywanego szkolenia specjalizacyjnego?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Dyżury pełnione w oddziałach zakaźnych/szpitalach jednoimiennych, gdzie lekarz jest oddelegowany do walki z epidemią mogą być zaliczone w poczet dyżurów przewidzianych programem specjalizacji.

Czy lekarze, lekarze dentyści wykonujący zawód w szpitalach i placówkach nie zaliczanych do szpitali, jednostek zakaźnych, tzw. „covidowych”, ale leczą pacjentów SARS-CoV2 dodatnich otrzymają dodatek do wynagrodzenia? Do kogo wysłać stosowne pismo z wykazem takich lekarzy?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
Dodatkowe świadczenie pieniężne otrzymują osoby, które spełniają przesłanki określone w Poleceniu Ministra Zdrowia dla Prezesa NFZ (wg stanu po zmianach z 25 listopada 2020 r.). Poleceniem objęte są:
1) podmioty lecznicze, które na mocy decyzji wojewody / polecenia ministra zdrowia są szpitalami II i III poziomu
2) podmioty lecznicze w których skład wchodzą jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882) lub izby przyjęć;
3) laboratoria podmiotów leczniczych będących szpitalami I, II i III poziomu umieszczonych na liście zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RTPCR w kierunku SARS-CoV-2.

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   specjalizacje   OIL w Warszawie  

POLECAMY W SERWISACH