PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacja w czasie pandemii

Autor: miro • Źródło: ms
27-01-2021, 07:40
Specjalizacja w czasie pandemii OIL w Warszawie zadaje pytania na temat specjalizacji (fot. pixabay)
Jarosław Biliński, wiceprezes ORL w Warszawie zwrócił się do Ministerstwa Zdrowia o doprecyzowanie przepisów dotyczących odbywania specjalizacji oraz wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w związku z epidemią COVID-19. Odpowiedzi na wątpliwości udzielił Departament Rozwoju Kadr Medycznych MZ.

Jeśli lekarz lub lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne w danej, dowolnej dziedzinie zostanie oddelegowany do szpitala jednoimiennego/oddziału zakaźnego/innego oddziału zgodnie z decyzją dyrektora szpitala, w którym jest zatrudniony bądź zgodnie z decyzją wojewody, lub jego oddział macierzysty zostanie przekształcony w oddział zakaźny, czy istnieje możliwość zaliczenia tego na poczet szkolenia specjalizacyjnego? Jeśli tak, to czy okres ten może, w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, zaliczyć dowolny staż kierunkowy? Jeśli nie, to czy i o ile powinno zostać wydłużone szkolenie specjalizacyjne?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
W przypadku, gdy lekarz lub lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne zostanie skierowany do walki z epidemią, czy to poprzez przekształcenie oddziału macierzystego w oddział zakaźny na podstawie decyzji wojewody, czy też w drodze skierowania do szpitala jednoimiennego/oddziału zakaźnego zgodnie z decyzją dyrektora szpitala, w którym jest on zatrudniony, może starać się o uznanie takiej pracy w poczet realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Zgodnie z art. 16m ust 17 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor CMKP.

W przypadku braku takiej pozytywnej decyzji, okres szkolenia specjalizacyjnego powinien być odpowiednio wydłużony z zachowaniem prawa do rezydentury.

Jeśli lekarz lub lekarz dentysta, odbywający szkolenie specjalizacyjne, w związku z organizacją pracy w swoim oddziale macierzystym nie może odbywać kursów i staży kierunkowych przewidzianych programem specjalizacji, w czasie przewidzianym programem specjalizacji, czy istnieje możliwość zaliczenia tego na poczet szkolenia specjalizacyjnego? Jeśli tak, to czy w okresie epidemii może, w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, zaliczyć dowolny staż kierunkowy?

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia:
W przypadku, gdy w związku ze zmienioną organizacją pracy w oddziale macierzystym, lekarz lub lekarz dentysta odbywający szkolenie specjalizacyjne nie może odbywać kursów i staży kierunkowych przewidzianych programem specjalizacji, wówczas konieczne jest przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego w trybie przewidzianym w art. 16l ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W związku z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia odwołane zostały zabiegi planowe, więc lekarze lub lekarze dentyści realizujący szkolenie specjalizacyjne ze specjalizacji zabiegowych nie mogą realizować procedur przewidzianych programem specjalizacji. Czy w związku z tym zostanie zmniejszona liczba wymaganych procedur lub, jeśli nie jest to możliwe, czy i o ile zostanie wydłużone szkolenie specjalizacyjne?

SŁOWA KLUCZOWE
Ministerstwo Zdrowia   specjalizacje   OIL w Warszawie  

POLECAMY W SERWISACH