PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalizacja: stomatologia ogólna za granicą, ale nie w Polsce

miro
21-10-2013, 14:33
Specjalizacja: stomatologia ogólna za granicą, ale nie w Polsce Specjalizacja: stomatologia ogólna za granicą, ale nie w Polsce (foto: sxc.hu)
Lekarz dentysta może uzyskać tytuł specjalisty w jednej ze specjalności lekarsko - dentystycznych, ale tylko spośród tych wymienionych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. nr 83, poz. 905, ze zm.).

Wśród wymienionych specjalności brak jest stomatologii ogólnej dlatego uzyskana za granicą specjalizacja w dziedzinie stomatologia pierwszego stopnia nie podlega w Polsce uznaniu na zasadach systemu ogólnego.

W konkretnej sprawie zgodność odbytej na Słowacji specjalizacji z polskimi wymogami analizował minister zdrowia. Rozważał on możliwość uznania kwalifikacji uzyskanych przez lekarza dentystę za równoważne z tytułem specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Okazało się jednak, że w tym względzie negatywnie wypowiedział się konsultant wojewódzki w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Minister zdrowia dokonał szczegółowej analizy przedłożonych dokumentów, w tym programu zrealizowanego przez lekarza dentystę, jak i udokumentowanego doświadczenia zawodowego. Okazuje się, że zainteresowany stomatolog nie przedstawił dokumentów potwierdzających czas trwania poszczególnych staży kierunkowych, a załączona do wniosku dokumentacja potwierdza jedynie, że szkolenie obejmowało różne dziedziny stomatologii, w tym: stomatologię zachowawczą, endodoncję, stomatologię dziecięca, periodontologię, protetykę stomatologiczną, ortodoncję i chirurgię stomatologiczną.

Minister zdrowia nie zgodził się z lekarzem, iż formalnie potraktował jego wniosek, gdyż dokonał analizy merytorycznej poprzez porównanie programu specjalizacji jaki zrealizowała osoba skarżąca się na jego decyzję.
Minister zdrowia wziął także pod uwagę doświadczenie zawodowe, z programem specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej i stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Minister zdrowia stwierdził ostatecznie, że ze względu na zbyt duże różnice w treści jak i w długości kształcenia pomiędzy polskimi programami specjalizacji, a programem słowackim nawet po uwzględnieniu doświadczenia zawodowego nie jest możliwe uznanie tytułu specjalisty uzyskanego przez lekarza dentystę za równoważny z tytułem specjalisty w którejkolwiek z wymienionych specjalizacji przewidzianych rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie specjalizacji uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

Nie istnieje także możliwość uzyskania specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej w wyniku odbycia szkolenia specjalizacyjnego, zatem specjalizacja w dziedzinie stomatologii pierwszego stopnia nie może być przedmiotem uznania za równorzędną ze specjalizacją w dziedzinie stomatologii ogólnej w Polsce.

Sprawa ta trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który jednak nie znalazł uchybień w rozpatrzeniu wniosku lekarza dentysty przez ministra zdrowia i skargę oddalił. Sygn. VII SA/Wa 2237/10.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WSA   specjalizacja   stomatologia ogólna  

POLECAMY W SERWISACH