PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Specjalista do spraw techniki dentystycznej zawodem medycznym?

Autor: miro • Źródło: ms
11-03-2021, 07:46
Specjalista do spraw techniki dentystycznej zawodem medycznym? Specjalista ds. techniki dentystycznej (fot. shutterstock)
- Zawód medyczny to zawód, który wykonywany jest na podstawie odrębnych przepisów lub po nabyciu fachowych kwalifikacji, uprawniony jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny - przypomina  dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

Zawód medyczny polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w ramach którego podejmowane są fachowe stałe i odpłatne działania służące profilaktyce, postawieniu diagnozy, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie jakim jest to możliwe oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Osobą wykonującą zawód medyczny jest osoba, która legitymizuje się wykształceniem medycznym, odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, która podejmuje i prowadzi działania medyczne poprzez oddziaływanie na organizm pacjenta.

Według stanu prawnego żaden organ nie jest zobowiązany do prowadzenia rejestru zawodów medycznych i w związku z tym przepisy nie formułują katalogu tych zawodów.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej jest jedynym organem państwowym, który prowadzi rejestr wszystkich zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności w dużej grupie 22 „Specjaliści do spraw zdrowia” znajdują się m. in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, optometryści, specjaliści do spraw dietetyki, kosmetolodzy, psychoterapeuci.

Również w tej samej grupie pod kodem 229914 występuje zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej. Pomimo, że we wskazanym rozporządzeniu wymienione zawody nie są określone w jako „zawody medyczne”, to obejmują  zawody i specjalności zawodowe z zakresu medycyny.

Treść Ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej u.z.o.z. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) w art. 18d ust. 1 pkt 1, stwierdza, że świadczeniami zdrowotnymi są działania związane między innymi z czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji,

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r,. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Z 2013 poz. 1413 z późn. zm.), zgodnie z którym do wykonywania niektórych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dopuszczona jest osoba, która rozpoczęła przed dniem 1 października 2007 r. i po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe w zakresie technik dentystycznych, obejmująca co najmniej 2184 godziny kształcenia w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu technika dentystycznego i uzyskała tytuł licencjata lub inżyniera lub ukończyła szkołę policealną publiczną lub nie publiczna o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł technika dentystycznego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika dentystycznego. Z niezrozumiałych przyczyn z tej grupy wyłączeni są absolwenci studiów wyższych z tytułem inżyniera, którzy rozpoczęli studia pomiędzy 1 października 2007 r., a 30 września 2012 r.

Specjalista do spraw techniki dentystycznej zgodnie z wymienioną ustawą wykonuje czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia posiada wymienione studia wyższe w zakresie technik dentystycznych i w związku z tym jest zawodem medycznym podobnie jak technik dentystyczny.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH