• Dwójka dzieci zmarła po zabiegu stomatologicznym w znieczuleniu ogólnym. Życie czterech kolejnych małych pacjentów ratowano w szpitalach. To spowodowało dyskusję o zaostrzeniu na terenie Arizony wymogów w wykonywaniu zabiegów stomatologicznych w narkozie
  • Posiadający zezwolenie na prowadzenie zabiegów anestezjologicznych musieliby ubiegać się o „pozwolenie pediatryczne”, aby móc podawać znieczulenie lub sedację pacjentom w wieku poniżej 8 lat
  • Jednym z warunków utrzymania uprawnienia, będzie wymóg podawania znieczulenia w ciągu dwóch lat co najmniej 20 niepełnoletnim pacjentom  

Czteroletnia Liseth Lares zmarła po wizycie w styczniu 2016 r. w gabinecie stomatologicznym Kool Smiles w Yuma. Dwa lata później w tej samej klinice doszło do kolejnej tragedii. Dwuletni chłopiec o imieniu Zion Gastelum w grudniu 2017 r.  poddany został znieczuleniu ogólnemu (konieczność leczenia poważnych ubytków). Niestety, podczas wybudzania z narkozy przestał reagować i ostatecznie zmarł cztery dni później.

Oba incydenty stały się powodem wszczęcia dochodzenia przez Radę Lekarzy Stomatologów (RLS) stanu Arizona.

Odstępstwa od opieki standardowej

Rada Lekarzy Stomatologów, odpowiedzialna za wydawanie licencji i regulowanie pracy dentystów, zidentyfikowała pięć „odstępstw od standardów opieki” ze strony anestezjologa zaangażowanego w opiekę nad Zionem.

Ostatecznie zarówno anestezjolog, jak i prowadzący zabieg dentysta zachowali uprawnienia do wykonywania zawodu, musieli jednak odbyć szkolenie zakończone egzaminem.

Przypadek Ziona nie był odosobniony. Według informacji przekazanych przez RLS stanu Arizona – kolejne dziecko (czteroletnia Liseth Lares) zmarła po wizycie w styczniu 2016 r. w gabinecie stomatologicznym Kool Smiles.

Czwórka kolejnych dzieci, leczonych stomatologicznie w stanie Arizona, musiała być przewieziona na izbę przyjęć po znieczuleniu podczas zabiegów stomatologicznych. Wszyscy pacjenci przeżyli.

Rozważane są zmiany zasad znieczulenia ogólnego i sedacji

W odpowiedzi na te tragiczne wydarzenia RLS stanu Arizona dokonała przeglądu przepisów stomatologicznych dotyczących znieczulenia i sedacji. Obecnie licencjonowani dentyści wymagają specjalnego zezwolenia Rady na stosowanie znieczulenia ogólnego.

Proponowane kolejne zmiany zakładają, że dentyści:

  • posiadający zezwolenie na prowadzenie zabiegów anestezjologicznych musieliby ubiegać się o „pozwolenie pediatryczne”, aby móc podawać znieczulenie lub sedację pacjentom w wieku poniżej 8 lat;
  • będą poddawani ocenie posiadanych umiejętności co dwa lata;
  • jednym z warunków utrzymania uprawnienia, będzie wymóg podawania znieczulenia w ciągu dwóch lat co najmniej 20 niepełnoletnim pacjentom.

Działania legislacyjne w toku

Od początku 2023 r. senator stanu Arizona, Janae Shamp (pielęgniarka asystująca zabiegom chirurgicznym) kieruje pracami nad ustawą Senatu nr 1602, wyznaczającą terminy, w których RLS powinna wprowadzić zapowiadane zmiany.

Shamp wyraziła głębokie zaniepokojenie, gdy dowiedziała się o śmierci pacjentów po wizytach dentystycznych i podkreśliła potrzebę działań zapobiegających takim tragediom.

Potrzeba wprowadzenia rygorystycznego prawa

Prawnik Scott Eldridge, który reprezentował rodziny w sprawach dotyczących błędów w sztuce dentystycznej, uważa, że proponowane zasady mogą nie być wystarczające. Eldridge podkreślił brak automatycznego zawieszenia zezwolenia dentysty na wykonywanie znieczulenia w przypadku śmierci pacjenta.

RLS stwierdziła, że dentyści, wobec których toczy się dochodzenie, muszą mieć zapewniony należyty proces. W niektórych przypadkach już na etapie dochodzenia negocjowane będzie dobrowolne zawieszenie zezwoleń na znieczulenie.

Anestezjolog dziecięcy ocenia sytuację 

Helen Lee, anestezjolog dziecięcy w Uniwersytecie Illinois w Chicago, przeprowadziła badania dotyczące zgonów dzieci związanych ze znieczuleniem podczas zabiegów stomatologicznych. Podkreśliła brak krajowego systemu umożliwiającego monitorowanie leczenia w nagłych przypadkach po znieczuleniu stomatologicznym lub sedacji.

- Tragiczna strata młodych pacjentów podkreśla potrzebę dokładnego rozważenia i zreformowania procedur znieczulenia stomatologicznego, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkich pacjentów stomatologicznych, zwłaszcza dzieci - uważa Helen Lee.