PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Składki zdrowotne. ZUS wyjaśnia zasady wyliczania podstawy

Autor: nieck • Źródło: zus.pl
25-07-2022, 19:28
Składki zdrowotne. ZUS wyjaśnia zasady wyliczania podstawy Składki zdrowotne lekarzy płacących podatek ryczałtowy Fot. Shutterstock
Wg obowiązujących przepisów przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od lekarza dentysty płacącego podatek ryczałtowy nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne, przestrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • ZUS uściśla zasady odliczania składki zdrowotnej od dochodu/przychodu w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów płacących podatek ryczałtowy
  • Przy podatku liniowym - będzie można uwzględnić dotychczas zapłacone składki zdrowotne (do kwoty 8.700 zł w skali roku), ujmując je jako koszty uzyskania przychodu i obniżyć podstawę składki zdrowotnej
  • Konsekwencją zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu, będzie pomniejszenie podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej

Ustalanie wysokości składki zdrowotnej. Lekarze płacący podatek ryczałtowy

Ministerstwo Zdrowia zajęło stanowisko w sprawie odliczenia składki zdrowotnej od dochodu/przychodu dla celów ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie. Dotyczy to pracowników medyków płacących podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych – podatkiem liniowym.

Jak odliczyć składkę zdrowotną przy ustalaniu podstawy wymiaru składek za osoby opodatkowane  podatkiem ryczałtowym 

Należy uwzględnić regulacje ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zgodnie z którymi przedsiębiorcy stosujący podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych obliczają miesięczną i roczną składkę zdrowotną od postawy ryczałtowej, tj. 60 proc., 100proc. lub 180 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Do tego należy włączyć wypłaty z zysku, ogłaszane przez prezesa GUS w „Monitorze Polskim”, w zależności od uzyskiwanego przychodu z działalności gospodarczej. Progi wynoszą 60.000 zł i 300.000 zł.

Przychody z działalności gospodarczej  należy rozumieć jako przychody objęte zakresem przedmiotowym ustawy podatkowej. Jednocześnie ustawa o świadczeniach zdrowotnych wskazuje, o jakie odliczenia można pomniejszyć przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej, wyjaśnia ZUS.

Przychody są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na:

  • ubezpieczenia emerytalne,
  • rentowe,
  • chorobowe i wypadkowe.

Pod warunkiem, że nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypomina ZUS.

 

Przychód nie może być pomniejszony o składki zdrowotne

W przychodach,  nie uwzględnia się przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w ustawie z  26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie ma możliwości odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych. Jednocześnie ustawa o zdrowotna nie zawiera odesłania do odliczeń przewidzianych w ustawie z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W obowiązującym stanie prawnym przychód obliczany na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej należnej od przedsiębiorcy opłacającego podatek w formie zryczałtowanej nie może być pomniejszony o zapłacone składki zdrowotne.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej. Osoby płacące podatek liniowy.

Przy ustalaniu składki rocznej lub miesięcznej medycy rozliczający się w formie podatku liniowego za podstawę składki powinni przyjąć dochód z działalności gospodarczej ustalony jako różnica między osiągniętymi przychodami, z wyłączeniem przychodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym innych niż określone w  ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a poniesionymi kosztami uzyskania tych przychodów.

Dochód należy pomniejszyć o kwotę opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Te przepisy ustawy zdrowotnej samodzielnie nie pozwalają na obniżenie dochodu obliczanego na potrzeby ustalenia składki zdrowotnej o sumę zapłaconych składek zdrowotnych.

Jednakże na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych (które to przepisy prawa odwołują się do pojęcia dochodu z ustawy o PIT)  można uwzględnić dotychczas zapłacone składki zdrowotne (do kwoty 8.700 zł w skali roku), ujmując je jako koszty uzyskania przychodu i obniżyć podstawę składki zdrowotnej. 

Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1265) wprowadza możliwość, dla podatników opodatkowanych jednolitą 19 proc. stawką podatkową, zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu  albo obniżenia o ich wysokość dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania. Oba rozwiązania ograniczone są ustawowym limitem.

Konsekwencją zaliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu, będzie pomniejszenie podstawy do wyliczenia składki zdrowotnej.

źródło: zus.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
składki   ZUS   ubezpieczenia zdrowotne  

POLECAMY W SERWISACH