Poseł Adam Korol zgłosił do ministra zdrowia prośbę o wyjaśnienie następujących kwestii:
- Dlaczego, mimo wcześniejszych obietnic PIS, rząd nie przeznaczył konkretnej kwoty z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w dużych szkołach, skoro opieka stomatologiczna miała w nich ruszyć  od września 2018 r.?
- Czy resort dopiero obecnie dostrzegł, że kwestia tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach jest złożona i wymaga skoordynowania działań systemów ochrony zdrowia i oświaty, jak również zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły publiczne? Czy kwestie te nie były analizowane przed składaniem obietnic?
- Czy resort zdrowia ma świadomość, iż gminy nie przewidują na razie tworzenia gabinetów stomatologicznych w szkołach, gdyż większość środków na edukację skonsumowała wprowadzona przez MEN reforma oświaty?
- Czy Ministerstwo zdąży opracować i wdrożyć program polityki zdrowotnej, który byłby podstawą do przekazania przez ministra zdrowia organom prowadzącym szkoły środków budżetowych, tak, by gabinety stomatologiczne udało się uruchomić we wrześniu 2018.?

Oby te pytania sprowokowały resort zdrowia do skutecznych działań i poprawienia opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą.