• Projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń stomatologicznych uniemożliwia realizowanie badań lekarskich z innymi jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi
  • NRL wytyka błędy przy ustalaniu pakietów obejmujących ekstrakcję zębów
  • Prezydium NRL negatywnie ocenia obowiązek korygowania wyceny pakietów udzielonych w ramach jednej wizyty, współczynnikiem 0,8 lub 0,7
  • Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów postulują zwiększenie współczynnika korygującego wykonanie świadczeń związanych z opracowaniem i odbudową ubytku zęba stałego i mlecznego obejmującego wymianę wypełnień amalgamatowych 

Prezydium NRL przedstawiło zastrzeżenia do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Badanie lekarskie kontrolne podczas oddzielnej wizyty?

Zastrzeżenia NRL budzi §13 ust. 1 pkt 8 projektu, który uniemożliwia sumowanie pakietów o kodach ST26, ST29, ST30, ST33, ST34 z innymi pakietami lub jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi, a w szczególności wątpliwości budzi zakaz jednoczesnego rozliczania pakietu ST34 Badanie lekarskie kontrolne z innymi jednostkowymi świadczeniami stomatologicznymi.

Lekarz dentysta nie może rozpocząć leczenia bez wcześniejszego zbadania pacjenta. Proponujemy pozostawienie procedur jednostkowych w załączniku 1B 23.0101 Badanie jamy ustnej z instruktażem higieny jamy ustnej i 23.0102 Badanie kontrolne jamy ustnej, oraz jednocześnie możliwość łączenia ich z innymi procedurami jednostkowymi.

Złogi nazębne i łuki zębowe

Wątpliwości budzi charakterystyka pakietu ST30 Usunięcie złogów nazębnych z ½ łuku zębowego, zgodnie z którą przy rozliczaniu pakietu wymaga się wskazania procedury 23.1602 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów. Proponujemy w opisie pakietu ST30 możliwość wpisania procedury 23.1601 oraz 23.1602 z obecnie obowiązującymi wskazaniami do ich stosowania.

Błędy przy ustalaniu pakietów obejmujących ekstrakcję zębów

 W opisie pakietów ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego i ST02 Ekstrakcja zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym i założeniem opatrunku uciskowego (załącznik 1d do projektu) nie jest jasna możliwość łączenia tych pakietów z pakietem ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do 3 zębodołów włącznie ze szwem. 

NRL wnosi o wykreślenie w opisie pakietów ST01,ST02 możliwości chirurgicznego zaopatrzenia małej rany szwem ponieważ takie procedury ujęte są w pakiecie ST03.

O wyższą wycenę wymiany wypełnień amalgamatowych

§13 ust. 1 pkt 4 projektu wymaga zmiany polegającej na zwiększeniu współczynnika korygującego wykonanie świadczeń związanych z całkowitym opracowaniem i odbudową ubytku zęba stałego i mlecznego obejmującego wymianę wypełnień amalgamatowych.

Nie dla obniżki wyceny pakietów świadczeń

Prezydium NRL negatywnie ocenia rozwiązania zawarte §13 ust. 1 pkt 6 i 7 projektu, które wprowadzają obowiązek korygowania wyceny pakietów udzielonych w ramach jednej wizyty, współczynnikiem 0,8 – w przypadku wskazania do rozliczenia dwóch pakietów świadczeń oraz współczynnikiem 0,7 – w przypadku wskazania do rozliczenia więcej niż dwóch pakietów świadczeń.

NRL proponuje 100 proc. płatności za najdroższy pakiet, a za inne pakiety cena będzie obniżana w następujący sposób 80 proc. odpłatności za drugi pakiet i kolejne pakiety. Zmiana ta spowoduje większą liczbę świadczeń wykonanych podczas jednej wizyty co przyczyni się do zwiększenia dostępności.