Więzień odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności od marca 2000 r. w zakładzie karnym, przeznaczonym dla recydywistów, złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Twierdził, że znęcano się nad nim odmawiając leczenia co doprowadziło do pogorszenia jego zdrowia. Jednym z zarzutów pod adresem leczącej go stomatolog było twierdzenie, że ukrywa ona  dowód – a mianowicie zdjęcie RTG zęba 11.  Tym samym naruszone zostały także dobra osobiste osadzonego.

 W pozwie domagał się zasądzenia na jego rzecz od Zakładu Karnego 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz przeprosin w gazecie, o treści, którą określił w pozwie.

 Więzień z nerwobólem

 Pacjent od kilkunastu lat cierpi na tzw. zespół Sludera. Jest to nerwoból zwoju skrzydłowo-podniebiennego, który znajduje się w dole skrzydłowo-podniebiennym, bezpośrednio za tylną ścianą zatoki szczękowej. Chory odczuwa dokuczliwy ból, który lokalizuje się na dnie jamy ustnej i promieniuje do oczodołów, zębów, szczęki, uszu. Jest to ból o charakterze pieczenia, któremu towarzyszy świąd połowy twarzy, łzawienie, drętwienie, przekrwienie i niekiedy obrzęk. 

Pacjent był konsultowany był przez chirurga szczękowego, który w lutym 2013 r. skierował go na zdjęcie RTG panoramiczne.

Następnie w kwietniu 2013 r. podczas konsultacji stomatologicznej stwierdzono, iż ząb 11 jest martwy oraz zalecono wykonanie RTG sąsiedniego zęba. Ustalono, iż ząb 11 wymaga leczenia zachowawczego. Jednak ząb był w znacznym stopniu zniszczony, w 80 proc. wypełniony, martwy, co mogło z wysokim prawdopodobieństwem doprowadzić do jego złamania. Faktycznie tak się stało w listopadzie - w trakcie posiłku ząb 11 ułamał się. 

 Ekstrakcja korzenia zęba odbyła się w październiku 2014 r., a jej bezpośrednią przyczyną była była zgorzel z powikłaniami.

 Sposób leczenia był zgodny z zasadami sztuki lekarskiej, jak oceniał potem biegły sądowy. Według eksperta długość i rozwój procesu chorobowego stanowiły przyczynę niepowodzenia leczenia. 

Znikające zdjęcie RTG

Sąd uznał, że nie było możliwości zastosowania innego sposobu leczenia, niż usunięcie zęba 11. W świetle powyższych ustaleń pacjent nie doznał uszczerbku na zdrowiu, który mógłby zostać zakwalifikowany jako trwały lub długotrwały. Faktem jest, że w dokumentacji medycznej brakuje zdjęcia punktowego zęba 11.

W związku z leczeniem stomatologicznym powód wytoczył powództwo o zapłatę przeciwko dentystce domagając się 20 tys. zł.

Co do braku zdjęcia, to w aktach sprawy znajduje się informacja przekazana przez technika radiologii „nie ma możliwości wysłania zdjęcia zęba, gdyż zdjęcie zostało wykonane metodą analogową, czyli jest to jedyny egzemplarz na kliszy, który otrzymał pacjent”. Zatem zarzut że dentystka ukrywa zdjęcie RTG zęba 11 jest bezpodstawny.

Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo w całości. Orzeczenie to zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, bowiem twierdzenia jakoby zostały naruszone dobra osobiste więźnia należy uznać za całkowicie bezpodstawne. Nawet gdyby okazało się, że dentystka faktycznie ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zniszczenie jakiegoś dokumentu z dokumentacji medycznej pacjenta, to i tak nie byłoby podstaw do uznania, że dokumenty te stanowią dobra osobiste powoda.

Sygn. akt V ACa 507/19