• Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów zakłada kilka ważnych zmian
 • Zmiany dotyczą naboru i realizacji szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów oraz uzyskania tytułu specjalisty. Uregulowano procedurę przeprowadzania, w tym oceniania części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES)
 • Rozporządzenie wprowadza zmiany ułatwiające korzystanie z  Elektronicznych Kart Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS)
 • Zmiany w sprawie specjalizacji lekarzy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw 22 maja

Państwowy Egzamin Specjalizacyjny. Wynagrodzenie egzaminatorów 

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

 • Wynagrodzenie przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego przeprowadzająceg Państwowy Egzamin Specjalizacyjny ma wynosić 500 zł oraz wynagrodzenie członka zespołu egzaminacyjnego przeprowadzającego PES 300 zł.
 • Uregulowano procedurę przeprowadzania, w tym oceniania części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES). Regulacje te do tej pory znajdowały się w Regulaminie przeprowadzania PES, natomiast ze względu na ich istotny charakter uznano, że powinny znajdować się w akcie prawnym rangi rozporządzenia.
 • Centrum e-Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia ukończyło prace nad nowymi rozwiązaniami w Elektronicznych Kartach Szkolenia Specjalizacyjnego (EKS), rozwiązania te ułatwiają korzystanie z EKS, zatem proponuje się zaktualizowanie załącznika nr 8, tak aby odzwierciedlał nowe EKS, które będą obowiązywać lekarzy i lekarzy dentystów rozpoczynających szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego wiosna 2023 r. i kolejnych postępowań
 • Zespoły ekspertów i konsultanci krajowi zakończyli prace nad aktualizacją programów specjalizacji.
 • Terminy przeprowadzania sesji PES zostały wydłużone do dnia 31 maja w sesji wiosennej i do dnia 20 grudnia w sesji jesiennej. 
  - Zmiana ta jest konieczna w związku z tym, że art. 16rc ust. 10 ustawy wprowadzono rozwiązanie zgodnie, z którym zdający, który uzyskał z testu PES co najmniej 75 proc. poprawnych odpowiedzi, zostaje zwolniony z egzaminu ustnego wchodzącego w skład danego PES. Zatem terminy ustnego PES będą mogły zostać ustalone dopiero po ogłoszeniu wyników testu PES, kiedy będzie wiadomo, ile osób przystąpi do części ustnej egzaminu, co może wydłużyć czas trwania sesji - wyjaśnia resort zdrowia,

Ile trwają specjalizacje lekarsko-dentystyczne

W wyniku tych prac ustalono również minimalny czas trwania  specjalizacji lekarsko-dentystycznych:

 • chirurgia stomatologiczna - 4 lata
 • chirurgia szczękowo-twarzowa - 6 lat
 • epidemiologia - 4 lata
 • ortodoncja - 3 lata
 • periodontologia - 3 lata 
 • protetyka stomatologiczna - 3 lata 
 • stomatologia dziecięca - 3 lata
 • zdrowie publiczne - 4 lata.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lutego 2023 r.

Pełna treść: Rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów