PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rząd dorzuca po 191 zł lekarzom stażystom (w dwóch krokach)

Autor: miro • Źródło: ms
17-01-2020, 08:48
Rząd dorzuca po 191 zł lekarzom stażystom (w dwóch krokach) Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Zmianie z mocą od 1 stycznia 2020 r. ulegnie wysokość wynagrodzenia zasadniczego stażystów lekarzy i lekarzy dentystów: z 2 509 zł brutto do wysokości 2 600 zł brutto w okresie od 1 stycznia 2020 r. 31 marca 2020 r. oraz 2700 zł brutto od 1 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie w przypadku lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po 31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wynagrodzenie zostanie wyrównane ze środków przekazanych na ten cel, na podstawie porozumienia, przez marszałka województwa jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

Termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2020 r.

Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. poz.1778).

Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, z późn. zm. nowelizuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia lekarzy stażystów.

***

Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z 2017 r. poz. 2194 oraz z 2019 r. poz. 862) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2700 zł.”.

§ 2. 1. Do dnia 31 marca 2020 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2600 zł. 2. Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, o której mowa w ust. 1, dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, marszałek województwa przekazuje na podstawie porozumienia jednostce, która zatrudniała tych lekarzy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH