PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Ryczałtowe wynagrodzenia dla podmiotów leczniczych walczących z COVID-19

Autor: miro • Źródło: ms
20-10-2020, 08:54
Ryczałtowe wynagrodzenia dla podmiotów leczniczych walczących z COVID-19 Stawki ryczałtowe dla podmiotów leczniczych walczących z COVID-19 (foto: pixabay)
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 17 października w sprawie zmiany uregulowań dotyczących ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wprowadza rozwiązanie umożliwiające wypłatę wynagrodzenia w formie zaliczkowej świadczeniodawcom, którzy ograniczyli albo zaprzestali udzielać świadczeń opieki zdrowotnej innych niż związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podobne rozwiązanie dotyczyć ma świadczeniodawców, którzy ograniczyli zakres udzielanych świadczeń z uwagi na zaangażowanie w udzielanie świadczeń związanych z COVID-19.

Warunkiem otrzymanie wynagrodzenia w formie zaliczkowej jest w odniesieniu do danego podmiotu leczniczego:
- wydanie przez właściwy organ polecenia albo nałożenia obowiązku, na podstawie art. 10 ust. 2, art. 10d ust. 2, art. 11 ust. 1 -3, art. 11h ust. 1-3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), zobowiązującego do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, lub;
- wydanie decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lub
- wprowadzenie ograniczenia prowadzenia działalności leczniczej w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii.

O wypłatę będą mogli się ubiegać świadczeniodawcy za okresy sprawozdawcze w okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r.

Przy wyliczaniu kwoty należności nie będą uwzględniane należności, uwzględniane przy wyliczaniu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń, w objętych dotychczas finansowaniem,  o którym mowa w  art. 9 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dokument w pdf

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH