PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Rusza System Statystyki Resortowej MZ, czyli czas na sprawozdania za 2013 r.

Autor: jsz • Źródło: jsz
14-01-2014, 10:51
Rusza System Statystyki Resortowej MZ, czyli czas na sprawozdania za 2013 r. Rusza System Statystyki Resortowej MZ, czyli czas na sprawozdania za 2013 r. (Fot. sxc.hu)
Na 15 stycznia zaplanowano ponowne uruchomienie Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSRMZ). Aby wywiązać się z obowiązku sprawozdawczego podmioty powinny użyć identyfikatora i hasła nadanego w 2013 roku a, te które konta nie posiadają, są zobowiązane do rejestracji w systemie. Lekarze dentyści powinni pamiętać, że termin złożenia sprawozdań o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą mija 15 lutego br.

Lekarzy dentystów najbardziej interesują formularze:

MZ 88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
MZ 89 sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdań nie przekazują indywidualne oraz indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i pielęgniarskie wykonywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem.

Wzory formularzy, wraz z linkami do systemu, można znaleźć na stronie internetowej CSIOZ. 

Rodzaje i terminarz wykonywania sprawozdań MZ za 2013 rok (w oparciu o Program Badań Statystycznych)

Symbol sprawo-zdania

Nazwa, forma przekazania

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych statystycznych

Termin przesłania przez podmioty

Miejsce przekazywania danych

MZ – 88

sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej;

(dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe)

Podmioty wykonywujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i  stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

raz w roku do 15 lutego 2014 r. za rok 2013

portal sprawozdawczy  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia* www.csioz.gov.pl; wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej wskazana przez wojewodę

MZ – 89

sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej;

(dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób dopuszczalne jest przekazywanie danych w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe)

Podmioty wykonywujące działalność leczniczą udzielające ambulatoryjnych i  stacjonarnych świadczeń zdrowotnych oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa

raz w roku do 15 lutego 2014 r. za rok 2013

portal sprawozdawczy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia* www.csioz.gov.pl;   wojewódzkie centrum zdrowia publicznego lub inna komórka właściwa w sprawach statystyki medycznej                 wskazana przez wojewodę 

UWAGA: (*) - sprawozdania wykonane przez podmioty w formie elektronicznej na portalu CSIOZ podlegają weryfikacji i akceptacji przez wojewódzkie centrum zdrowia publicznego w nieprzekraczalnych terminach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej

Czym jest SSRMZ

Przypomnijmy, że System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia służy do pełnej obsługi procesu tworzenia, zbierania oraz raportowania sprawozdań. Całość procesu jest realizowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wraz z jednostkami właściwymi do spraw statystyki wskazanymi przez Wojewodę, odpowiednie Ministerstwa, Instytuty oraz jednostki podległe Ministerstwu Zdrowia, na które został nałożony obowiązek sprawozdawczy. Wszystkie dane są gromadzone w jednym miejscu, przez co możliwe jest ich przeglądanie, monitorowanie oraz tworzenie na ich podstawie różnego rodzaju raportów.

Rejestracja w SSRMZ 

Aby praca w systemie SSRMZ była możliwa, konieczne jest posiadanie w nim indywidualnego konta użytkownika. W celu utworzenia konta konieczne jest przejście przez proces rejestracji, który uruchamiamy przez wybranie linku znajdującego się na stronie logowania do systemu SSRMZ.

Grzywna za brak sprawozdania w SSRMZ

Obowiązek przekazywania danych wynika z art.30 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 poz. 439 z późn. zm.). Należy przypomnieć, że podmioty, które odmawiają wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w badaniu statystycznym, jak również w przypadku przekazywania danych statystycznych po upływie wyznaczonego terminu złożenia sprawozdania, mogą zostać ukarane grzywną. Za przekazywanie danych statystycznych niezgodnie ze stanem faktycznym w artykułach 56-58 w/w ustawy przewidziane zostały sankcje karne.
 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH