PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

RTG w stomatologii: wyposażenie i kwalifikacje - nowe wymogi

Autor: nieck • Źródło: en
22-09-2021, 12:37
RTG w stomatologii: wyposażenie i kwalifikacje - nowe wymogi Wykonywanie zdjęć pantomograficznych podlega nowym regulacjom (fot. Shutterstock)
Każda placówka wykonująca inne  świadczenia niż punktowy rtg musi uzyskać zgodę na ich realizację od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. To tylko jeden z wymogów narzuconych przez nowe rozporządzenie ministra zdrowia.
  • Nowe wymogi wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie rentgenodiagnostyki i radiologii zabiegowej,  które właśnie weszło w życie
  • Nowe obowiązki wiążą się z wyposażeniem gabinetu oraz kwalifikacjami pracowników.
  • Każda placówka, w której wykonywane są zdjęcia rtg (z wyjątkiem punktowego) musi uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

 20 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia prowadzących działalność związaną z narażeniem w celach medycznych, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych.

Jak podkreśla KS NRL to kluczowy akt prawny, na podstawie którego wszystkie placówki stomatologiczne wykonujące inne świadczenia rtg (poza rtg punktowym - to świadczenie jest zwolnione) mają obowiązek wystąpić do wojewódzkiego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie zgody na udzielanie tych świadczeń. 

Już w 2019 r. nowelizacja Prawa atomowego wprowadziła wymóg uzyskania tej zgody (poprzednia wersja prawa atomowego wyłączała spod tego obowiązku świadczenia rtg udzielane przy użyciu wszystkich "aparatów stomatologicznych").

Zatem z obowiązku wystąpienia o tę zgodę zwolnione są te gabinety stomatologiczne, które realizują rtg  wewnątrzustne.

Rozporządzenie weszło w życie 20 września 2021 r., z obowiązkiem dostosowania się placówek leczniczych do wytycznych w ciągu 6 miesięcy.

Wymogi stawiane przez rozporządzenie w zakresie wyposażenia 

§ 2. 1. Minimalne wyposażenie w urządzenia radiologiczne jednostki ochrony zdrowia prowadzącej działalność, o której mowa w art. 33q ust. 1 ustawy, zwanej „jednostką ochrony zdrowia”, polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie:
1)[...]
2) rentgenodiagnostyki stomatologicznej, z wyłączeniem działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 33q ust. 14 ustawy, stanowi aparat rentgenowski lub tomograf komputerowy przeznaczony do diagnostyki obszarów anatomicznych wynikających z wykonywanych medycznych procedur radiologicznych;

Wymogi stawiane  w zakresie kwalifikacji personelu 

 Jednostka ma zapewnić:
a) jednego lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej lub
b) jednego lekarza dentystę, który w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1b pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 i 1559), nabył umiejętności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z realizacją takich procedur, potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w tych przepisach, lub
c) jednego technika elektroradiologii.

Szczególnie wymóg zawarty w pkt b to nic innego jak kształcenie ustawiczne potwierdzane przyznanymi przez izbę lekarską punktami edukacyjnymi. Aby móc złożyć wniosek o wydanie zgody, trzeba będzie (jeśli nie zapewnia się specjalisty radiologa lub technika elektroradiologii) odbyć takie szkolenie.

Naczelna Rada Lekarska przystępuje do organizowania takich szkoleń - podmiotów z zarejestrowanymi stomatologicznymi urządzeniami rtg innymi niż rtg punktowe jest przynajmniej 3,5 tys.

KS NRL zapowiada, że szczegóły w tej sprawie zostaną wkrótce opublikowane. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH