Chodzi o przygotowanie stanowisk w sprawie zasadności zakwalifikowania świadczeń opieki zdrowotnej jako świadczeń gwarantowanych:
- zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na dwa lata na potrzeby leczenia endodontycznego dorosłych
oraz
- rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem raz na 5 lat.