Fakt, że to odważne stwierdzenie, gdyż sugerujące, że po użyciu płynu barwiącego osad nazębny Dropingo - zęby dziecka będą czyste i zdrowe. Nikt przy zdrowych zmysłach takiego wniosku na swój użytek z pewnością nie może wysnuć. Problem w tym, że nikt też nie zagwarantował, iż wszyscy odbiory reklam są osobami myślącymi zdroworozsądkowo. W tej sytuacji Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy wydał oświadczenie, w którym można m.in. przeczytać:  

Zespół uznał, iż oceniana reklama, informując, że po użyciu płynu barwiącego osad nazębny Dropingo można mieć „pewność, że zęby dziecka są czyste i zdrowe" - może nadużywać zaufanie odbiorców, wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzać w błąd w odniesieniu do istotnych cech, w tym właściwości reklamowanego produktu.

Zespół zwrócił uwagę, iż zgodnie z przeznaczeniem produkt jest polecany dla dzieci w celu wskazania niedoczyszczonych miejsc i motywacji do starannej higieny jamy ustnej, a także dla dorosłych chcących poprawić technikę szczotkowania zębów. Produkt wybarwiający miejsca niedoczyszczone nie posiada zatem właściwości leczniczych, ani też nie pozwala „typowemu konsumentowi" nie będącemu dentystą, na ocenę doczyszczenia miejsc trudno dostępnych (takich jak przestrzenie międzyzębowe, a szczególnie powierzchnie styczne zębów). Produkt pomaga jedynie zweryfikować dokładne umycie zębów, tym samym nieuzasadnione było zawarcie w reklamie zapewnienia o stanie zdrowia zębów.

Jednocześnie, Zespół nie dopatrzył się w ocenianej reklamie naruszenia dobrych obyczajów uznając, że reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej, z należytą starannością.

Reklamodawca (Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach) nie brał udziału w postępowaniu i nie odniósł się do oceny Zespołu Orzekającego. Nie musiał, gdyż Komisja Etyki Reklamy nie jest organem właściwym do oceny zgodności z przepisami prawa. Zbadanie zarzutów i dokonanie wiążącej oceny przekazu reklamowego pod kątem jego zgodności z prawem to już zupełnie inna historia, jeszcze nienapisana.

Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest dbanie o to, aby przekaz reklamowy, bez względu na to gdzie się pojawia, był uczciwy oraz zgodny ze standardami określonymi przez Kodeks Etyki Reklamy. Rada Reklamy przeciwdziała rozpowszechnianiu reklam, które wprowadzają w błąd, naruszają podstawowe wartości społeczne, czy też zagrażają uczciwej konkurencji.