PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą po nowemu

Autor: Mirosław Stańczyk
24-10-2012, 04:49
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Każda praktyka stomatologiczna otrzymała nowy numer, którym wszyscy lekarze dentyści będą musieli posługiwać się i umieścić na pieczątce praktyki począwszy od 1 stycznia 2013 roku.

Lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej w dniu wejścia w życie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich - nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą.

Wpisy do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały przepisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki nie ma obowiązku zgłaszać ich ponownie.

Natomiast nowe praktyki lekarskie rejestrowane są na nowych zasadach.

Przypomnijmy, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania od 2013 r. nie będzie mogła być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych (w ZOZ-ach, NZOZ-ach, SPZOZ-ach). Lekarze, którzy w oparciu o praktykę wyłącznie w miejscu wezwania świadczą usługi na rzecz przedsiębiorstw podmiotów leczniczych - zobowiązani są do dokonania do końca 2012 r. zmiany tej praktyki na praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.

Przypomnijmy także, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych - to każde takie miejsce należy zgłosić w OIL.

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ w zakładce: Aplikacja dla Praktyk Zawodowych.

Należy utworzyć tam swoje konto i zalogować się do systemu rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na stronie tej znajduje się wniosek o nadanie uprawnień do korzystania z systemu. Uzyskanie uprawnień do korzystania z systemu, nie tylko otworzy dostęp do księgi rejestrowej posiadanej praktyki, ale także pozwoli na składanie wniosków o zmianę wpisów w księdze za pośrednictwem internetu.

 

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

RPWDL jest elektronicznym rejestrem umożliwiającym między innymi:

- tworzenie wniosków:

- dokonanie wpisu podmiotu do rejestru,

- wpisywanie zmian w rejestrze,

- wykreślanie podmiotu z rejestru,

- wysyłanie drogą elektroniczną podpisanego wniosku elektronicznego,

- pobieranie zaświadczeń,

- przechowywanie i późniejszy dostęp do wniosków roboczych oraz wniosków podpisanych i wysłanych drogą elektroniczną.

System umożliwia ponadto wyszukiwanie i przeglądanie wpisów podmiotów (i ich przedsiębiorstw) do rejestru wg różnych kryteriów oraz przeglądanie ksiąg rejestrowych.

W celu skorzystania z systemu, użytkownik musi posiadać konto użytkownika i zalogować się.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH