Udostępniony dokument określa między innymi definicje struktur dokumentów, wymagalność danych oraz słowniki, których należy użyć do klasyfikacji danych zawartych w dokumencie.
Prezentowana wersja Reguł została opracowana dla dokumentów, które będą przetwarzane na Platformie P1, tzn. e-Recepta, e-Skierowanie i e-Zlecenie.

Razem z regułami biznesowymi opublikowane zostały:

- propozycja Modelu Transportowego Danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej gromadzonych w systemie P1 (celem opracowania modelu jest określenie formatu i zakresu przesyłanych informacji);

- propozycja opisu hierarchii węzłów ISO OID, wykorzystywanej w w/w dokumencie Reguł oraz Modelu Transportowym.

Udostępniony materiał stanowi wkład do dalszych prac standaryzacyjnych dla Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, umożliwiających zapewnienie interoperacyjności na odpowiednim poziomie.

Uwagi do opublikowanych materiałów należy zgłaszać do 22 stycznia 2014 r. na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl, wpisując w tytule maila: „Reguły tworzenia EDM - uwagi".