Wbrew powszechnemu przekonaniu nie tylko podmioty lecznicze muszą posiadać regulamin.  Jeżeli gabinet prowadzisz w ramach praktyki zawodowej (indywidualnej lub grupowej) również musisz ustalić regulamin organizacyjny dla swojego gabinetu. To jeden z podstawowych dokumentów, jakie sprawdzi organ rejestrowy prowadząc kontrolę działalności, przypomina prawnik.

Co powinien zawierać taki regulamin?
- firmę;
- cele i zadania;
- rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
- miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
- wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej (o ile pobierasz opłaty za jej udostępnienie);
- organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
- wysokość opłat za świadczenia zdrowotne.

Monitoring wizyjny pomieszczeń ogólnodostępnych również powinien być określony w regulaminie. 

Jak  wprowadzić regulamin organizacyjny w życie praktyki?
Regulamin organizacyjny jest ustalany przez kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W przypadku zdecydowanej większości gabinetów dla formalnego zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego praktyki zawodowej wystarczy podpis kierownika (właściciela) pod tekstem regulaminu. Dotyczy to działalności prowadzonych w formie jednoosobowych działalności gospodarczych.

W przypadku,  praktyki grupowej  działającej  w  formie spółki (cywilnej, jawnej lub partnerskiej) ustalenie regulaminu organizacyjnego wymaga uchwały wspólników. 

O których fragmentach regulaminu trzeba informować pacjentów?
Do wiadomości pacjentów należy podać jedynie:
- informację o rodzaju i zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,
- wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej ( o ile je pobierasz),
- wysokość opłat za świadczenia udzielane odpłatnie.

Te informacje mogą zostać wywieszone w poczekalni lub recepcji, a także na stronie internetowej gabinetu stomatologicznego.

Jeśli jednak nastąpi przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy, to trzeba dostosować regulamin do nowej formy prowadzonej działalności. Regulamin podmiotu leczniczego musi bowiem spełnić nieco surowsze wymogi, niż regulamin praktyki zawodowej, przestrzega adwokat Barłomiej Achler.

Więcej: prawodlazdrowia.pl
C
zytaj także: Praktyka zawodowa, czy podmiot leczniczy. Na co postawić i dlaczego?