• Na zmiany w zasadach odbywania stażu podyplomowego trzeba się przygotować w 2023 r.
  • Resort zdrowia zapewnia, że  pracenad zmianą koncepcji kształcenia przed i podyplomowego będą uwzględniały opinię właściwych ekspertów.
  • Wdrożenie zmian nie zakłóci jakości kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów, zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

Termin wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, które wprowadza ustawa z 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty został przesunięty o rok, tj. z  1 styczna 2022 r. na 1 stycznia 2023 r.

Powodem zwłoki jest  powołanie przez ministra zdrowia dwóch nowych zespołów:

- zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza oraz lekarza dentysty

- zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań prawnych i organizacyjnych regulujących pracę studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą - „Praca dla studenta”.

Wyniki prac tych zespołów rozstrzygną, czy można lepiej wykorzystać studia na kierunku lekarskim i lekarsko dentystycznym, w szczególności ostatni rok na praktyczną naukę zawodu w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Przepisy dotyczące przesunięcia terminu wejścia w życie nowych rozwiązań dotyczących stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, zostały uchwalone przez Sejm w ustawie z  2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw  i opublikowane w Dzienniku Ustaw RP 29 grudnia 2021 r. poz. 2459.

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że przesunięcie wejścia w życie reformy stażu podyplomowego uznano z konieczne, gdyż pracochłonne i kosztowne wdrażanie nowych rozwiązań może okazać się niewystarczające w związku z rekomendacjami opracowywanymi przez specjalne zespoły.

 Więcej szczegółów na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej.