PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Recepty bez identyfikatora OW NFZ

Autor: miro • Źródło: ms
31-07-2020, 09:15
Recepty bez identyfikatora OW NFZ Recepty bez identyfikatora OW NFZ
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że od 1 lipca 2020 r. na recepcie, obejmującej co najmniej jeden refundowany produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, osoba wystawiająca nie ma obowiązku wpisywać identyfikatora OW NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.

Taka zasada dotyczy zarówno recept wystawianych w postaci papierowej, jak i elektronicznej.

Zmiana wynika z faktu uchylenia od 1 lipca 2020 r. obowiązywania art. 96a ust. 8 pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, z późn. zm.) na mocy art. 4 pkt 4 lit. i ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. poz. 1590).

Art. 96a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne określający zakres danych, jakie muszą znaleźć się na recepcie, niewątpliwie pełni rolę wiodącej regulacji systemowo determinującej zakres danych, które mają być przetwarzane przez podmioty uczestniczące w procesie wystawiania i realizacji recept. Dlatego też pozostałe zasady dotyczące wystawiania i realizacji recept wyrażone w przepisach obowiązujących powinny być interpretowane w sposób spójny z kierunkową regulacją. Wobec

Zniesienie obowiązku zamieszczania identyfikatora OW NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy na recepcie, powoduje, że informacji tej nie trzeba odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty np. w Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept.

Jednocześnie zniesienie tego obowiązku nie powoduje zakazu wpisywania na recepcie identyfikatora oddziału wojewódzkiego NFZ, a odnotowanie takiej danej na recepcie nie powinno skutkować odmową realizacji recepty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   recepty  

POLECAMY W SERWISACH