• Pacjent który nie korzysta z Internetowego Konta Pacjenta, nie ma konta bankowego, może poprosić o papierowy wydruk  e-recepty.
  • Wydruk e-recepty, to wersja najbardziej zbliżona do tradycyjnej recepty papierowej i można ją zrealizować w aptece
  • Lekarz nadal wypisuje tradycyjną receptę podczas wizyty domowej, gdy nie ma dostępu do internetu

Recepta papierowa nadal w obiegu

Recepty tradycyjne, papierowe stają się coraz większą rzadkością. Mimo to nadal przytrafiają się sytuacje, w których oprócz wystawienia e-recepty lekarz może przekazać pacjentowi również wydruk w formie papierowej.

Obecnie pacjent, któremu lekarz przepisuje leki otrzymuje na nie receptę w wersji elektronicznej. By ją zrealizować  powinien  korzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Otrzyma na swój numer telefonu SMS z kodem dostępu, który pozwoli wykupić lek w aptece. 

Pacjent nie ma IKP

Pacjentowi, który nie ma Internetowego Konta Pacjenta lekarz może podać przez telefon czterocyfrowy kod e-recepty wraz z informacją o przepisanych lekach oraz ich dawkowaniu.

Może po wystawieniu e-recepty w systemie, poinformować pacjenta o dawkowaniu i kod e-recepty wypisać ręcznie. Farmaceuta, który widzi  e-receptę w systemie, sprzeda lek po otrzymaniu 4-cyfrowego kodu dostępu i PESEL-u chorego. 

Lekarz wypisuje receptę papierową — w przypadku braku możliwości dostępu do systemu na wizycie domowej. Farmaceuta zrealizuje receptę bez pytania o PESEL. Ta recepta będzie widoczna na Internetowym Koncie Pacjenta dopiero po jej zrealizowaniu.

Elektroniczna wersja recepty tradycyjnej

Przypomnijmy: e-recepta zawiera dokładnie takie same dane, jak wcześniejsza papierowa wersja recepty. Można ją uzyskać podczas wizyty w przychodni albo w gabinecie lekarskim.

Każda elektroniczna recepta posiada unikalny czterocyfrowy kod, który należy okazać podczas wizyty w aptece razem z numerem PESEL.

E-recepta może być wystawiona przez:

  • lekarza każdej specjalności,
  • lekarza dentystę,
  • pielęgniarkę i położną,
  • felczera.