„Dziennik Gazeta Prawna" przypomina, że ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na przedsiębiorców obowiązek składania dorocznych raportów do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Art. 7 ustawy zobowiązane do tego podmioty gospodarcze, korzystające ze środowiska poprzez emisję gazów i pyłów do powietrza - co istotne - niezależnie od wielkości, rodzaju prowadzonej działalności, czy stopnia szkodliwości dla środowiska.

Dotyczy to np. stomatologów, którzy mają zarejestrowany samochód na firmę, a także gdy gabinet jest klimatyzowany lub siedzibę placówki stanowi dom ogrzewany piecem.

Firmy, których działalność nie wymaga specjalnego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery (np. kopalnie) mogą składać raport uproszczony. Bardzo często jednak tego nie robią. Zdaniem ekspertów, to wina braku informacji. - Nałożono przepis, ale nie poszły za tym żadne działania informacyjne - uważa Wiktor Bartko, z firmy Pro Energy Group, która zajmuje się doradztwem środowiskowym.

Liczba składanych raportów jest znikoma. Przedstawiciele KOBiZE uważają, że mogłaby być większa, gdyby w ślad za obowiązkiem, przepisy określały jakieś sankcje, np. w postaci mandatu karnego. Kar jednak nie ma, a wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kontrolują tylko duże przedsiębiorstwa, które faktycznie oddziałują na środowisko.

Czy jest zatem sens trzymania przy życiu martwego obowiązku? - Był pomysł, aby zwolnić z tego obowiązku podmioty, które nie wpływają istotnie na środowisko, bo to tylko biurokratyczne obciążenie. Nic z tego jednak nie wyszło - mówi Daria Kulczycka z KPP Lewiatan. Innego zdania jest Ryszard Pazdan z Business Centre Club - Te małe podmioty pojedynczo nie emitują dużych ilości gazów i spalin, ale w sumie ich udział może być znaczący - przekonuje.

Przedstawiciele KOBiZE uważają, że dzięki raportowaniu będzie można stworzyć wiarygodny zbiór potrzebnych np. do sporządzania krajowych lub sektorowych programów redukcji emisji, wymaganych przez porozumienia międzynarodowe.

Więcej: "DGP"