Do spotkania doszło 27 listopada. Dentyści i przedstawiciele resortu zdrowia zastanawiali się wspólnie nad możliwością uproszczenia procedur radiologicznych w placówkach stomatologicznych.

- Cieszę się, że po wielu latach prób udało się przekonać MZ do zmiany stanowiska w sprawie radiologii stomatologicznej. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że wymogi są zbyt rygorystyczne i nie odpowiadają rzeczywistej skali potencjalnego zagrożenia - mówi infoDENT24.pl obecna na spotkaniu dr. n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, wiceprezes NRL.

Przewodnicząca KS NRL poinformowała, że resort zgodził się m.in. na zmniejszenie liczby testów podstawowych i specjalistycznych, z zaznaczeniem, że szczegóły zmian mają być jeszcze przedmiotem dyskusji. MZ zgodziło się także na dopuszczenie w gabinetach stomatologicznych systemów jezdnych.

W ciągu najbliższego miesiąca mają być zaprezentowane konkretne propozycje zmian przepisów ustawy z 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe i aktów wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy.

Więcej informacji wkrótce.O zmianach w radiologii czytaj również:

MZ chce rozmawiać o uproszczeniu procedur radiologicznych w stomatologii 

MZ optymistycznie o ograniczeniu liczby testów rtg w stomatologii

Dentyści apelują o nowelizację przepisów radiologicznych

MZ nie chce zmian w przepisach RTG dla stomatologów