PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Pytania o czas pracy dentystów kontraktowych. NFZ wyjaśnia

Autor: miro • Źródło: NFZ/infoDENT24.pl
09-01-2023, 13:20
Pytania o czas pracy dentystów kontraktowych. NFZ wyjaśnia Jak uniknąć błędów przy konstruowaniu oferty na świadczenia stomatologiczne Fot. AdobeStock
Jak oceniany jest harmonogram pracy przychodni stomatologicznej, czy świadczenia komercyjne podlegają ocenie w konkursie ofert, jak dokumentować realizowanie świadczeń pozakontraktowych – na wątpliwości odpowiada Śląski OW NFZ.
 • Jak NFZ ocenia oferty przychodni stomatologicznych pracujących w soboty i w godzinach popołudniowych?
 • Czy w czasie pracy przychodni stomatologicznej obowiązkowa jest dostępność do lekarza specjalisty?
 • W jaki sposób świadczenia komercyjne, wykonywane przez oferentów, uwzględniane są w ocenie oferty konkursowej?
 • Śląski OW NFZ odpowiada na wątpliwości świadczeniodawców, dotyczące zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w 2023 r.

Na wątpliwości świadczeniodawców, dotyczące zasad kontraktowania świadczeń stomatologicznych w 2023 r., odpowiada Śląski OW NFZ. Dzięki wyjaśnieniom konkretnych zagadnień - składający oferty konkursowe mogą uniknąć części błędów wynikających z niezrozumienia sformułowań, którymi posługują się urzędnicy NFZ.

Czas pracy przychodni stomatologicznych 

 • Pytanie 1:

Czy przychodnia stomatologiczna, udzielająca świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00 (w tym jeden z tych dni to sobota) otrzymuje punkty dodatkowe z tytułu spełnienia obu tych warunków (sobota i praca do 18.00)?

Odpowiedź:

Kryterium dotyczące czasu pracy świadczeniodawcy ma sprzyjać wygodzie pacjentów, dla których istotne jest to, żeby lekarz dentysta był dostępny jak najdłużej.

O ile oferent udziela świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00. w tym jeden z tych dni - to sobota - to taki harmonogram pracy oznacza uzyskanie punktów z tytułu spełnienia obu warunków (oddzielnie sobota, oddzielnie praca p 18.00).

 • Pytanie 2:

Czy praca w sobotę do 18.00 uprawnia do zaliczenia „popołudniówki” z jednoczesnym uwzględnieniem iż jest to praca w sobotę? Czyli, czy te warunki można połączyć?

Odpowiedź

We wszystkich postępowaniach konkursowych jeżeli oferent udziela świadczeń 6 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18.00, w tym jeden z tych dni to sobota - to świadczeniodawca uzyskuje punkty z tytułu spełnienia dwóch warunków. Co do zasady, sumowanie punktów nie jest możliwe tylko wtedy, jeżeli w warunkach konkursu wyraźnie wskazano, że w ofercie może być podana tylko jedna odpowiedź (do wyboru).

 • Pytanie 3  

Jak powiązać czas pracy przychodni stomatologicznej z czasem pracy lekarzy dentystów specjalistów?

Odpowiedź

Dostępność lekarzy specjalistów odnosić trzeba do czasu pracy poradni. Istotnym jest to, przez jaki czas pracy poradni można uzyskać pomoc odpowiednio wysoko wykwalifikowanego specjalisty. Na przykład, jeżeli poradnia w tygodniu jest otwarta przez 30 godz., to przez 30 godz. w poradni powinna być dostępna pomoc specjalisty.

Jak dokumentować procedury wykonywane poza NFZ

 • Pytanie 4:

Czy wykonanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie konkursowe) – określonej liczby procedur o kodzie 23.0301 (rentgenodiagnostyka do 2 zdjęć wewnątrzustnych) dotyczy tylko świadczeń w ramach umowy z NFZ? Jeśli nie- to jak ma być dokumentowana liczba wykonanych zdjęć ?

Odpowiedź:

We wszystkich postępowaniach w kryterium „Jakość”, w kategorii „Realizacja wybranych świadczeń”, wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.

O ile jednak oferent realizuje także świadczenia dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie ubiegającego się o kontrakt.

Praca lekarzy dentystów - specjalistów

 •  Pytanie 5:

Lekarz dentysta z co najmniej 10-letnim stażem pracy z dziećmi pracuje u świadczeniodawcy starającego się o kontrakt. Co uprawnia do stwierdzenia 10-letniego stażu pracy z dziećmi?

Odpowiedź:

Wystarczy złożenie oświadczenia o tym, że zgłaszana osoba ma co najmniej 10-letni czas od otrzymania prawa wykonywania zawodu pracy z dziećmi. Oferent jednak powinien móc to udowodnić, np. posługując się zakresem obowiązków pracownika, czy też w inny wiarygodny sposób.

Zasady wykonywania procedur ICD-9

 •  Pytanie 6:

Ile trzeba wykonać procedur zgodnych z ICD-9 w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie konkursowe, żeby były zaakceptowane przez NFZ?

Odpowiedź 

Warunek będzie spełniony jeżeli świadczeniodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, chociaż raz wykonał określoną procedurę medyczną ICD-9.

 • Pytanie 7:

Czy wykonywanie procedur według ICD-9 dotyczy wyłącznie świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ? I czy mają te procedury być wykonane wszystkie czy którakolwiek z nich?

Chodzi o procedury
23.1105 postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi,
23.1203 amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem,
23.1205 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem,
23.1206 ekstyrpacja przyżyciowa miazgi,
23.1208 ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem.

Odpowiedź

Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ.

O ile jednak oferent podaje także świadczenia realizowane dla innego podmiotu niż NFZ, to ciężar udowodnienia spełniania kryterium leży po stronie świadczeniodawcy. Wymagany jest wydruk z rejestru wykonanych procedur.

 • Pytanie 8:

Czy warunek wykonywania w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie co najmniej 85 proc. Jednostek określonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 obejmuje również świadczenia udzielone komercyjnie?

Odpowiedź:

Wymagana liczba realizowanych świadczeń dotyczy wszystkich świadczeń, nie tylko tych, które są objęte kontraktem z NFZ. O ile oferent odnosi się do świadczeń realizowanych dla innego podmiotu niż NFZ, ciężar udowodnienia, że spełnia kryterium leży po stronie przystępującego do konkursu. Należy dołączyć wydruk z rejestru zawierający rozpoznania.

 •  Pytanie 9:

Jak traktować brak realizacji świadczeń przez osoby wykazane w harmonogramie umowy  w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.

Jak należy zdefiniować „przypadek”? Zapis odnosi się do „osób wykazanych w harmonogramie”, a nie do „podmiotów”, czy więc pojęcie „przypadku” odnieść należy do każdego wykazanego w umowie lekarza?

Odpowiedź:

Weryfikacja warunku powinna odbywać się na podstawie sprawozdań świadczeniodawców. Jeżeli wykazany w harmonogramie lekarz, w przyjętym do oceny okresie, nie udzielił żadnego świadczenia uzasadnia to przyznanie punktów ujemnych.

Jeżeli stwierdzono, że był jeden taki lekarz, lub dwóch takich lekarzy to należy przyznać  jeden punkt ujemny. Jeżeli więcej niż dwóch lekarzy to 2 punkty ujemne.

Pod pojęciem „przypadek” mieści się osoba wykazana w harmonogramie, a nie pacjent (świadczeniobiorca). Przypadek oznacza lekarza, a nie świadczenie.Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   czas pracy   konkursy  

POLECAMY W SERWISACH