Tak jest oczywiście w przypadku wystawiania recept na leki refundowane (na podstawie umowy podpisanej z NFZ). PWZ i REGON przedstawione powinny być jednak, tak jak dotychczas, w postaci cyfr.

Skąd brać kody cyfrowe? Ich automatyczne generowanie zapewnić mają oddziały wojewódzkie NFZ.

Wymóg wprowadzenie kodów kreskowych nie dotyczy recept wypisanych z pełną odpłatnością. Tak naprawdę, chociaż kody ułatwiają pracę publicznemu płatnikowi, to ich brak nie może powodować odmowy wydania przez farmaceutę leku. Recepta bez kodu nie powinna być zatem powodem nałożenia przez OW NFZ kary w wysokości 200 zł (za uchybienie).

Jeszcze do 31 marca 2013 r. będą ważne recepty, które mają 22 cyfrowy numer (dwie pierwsze z nich to 01).

Regulacje w tej sprawie określa rozporządzenie ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 9 marca 2012 r. poz. 260) oraz mieniające je rozporządzenie ministra zdrowia z 28 grudnia w sprawie recept lekarskich (Dz.U. poz. 1506).