PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Punkty ujemne za kontrole NFZ siedem powodów, dlaczego należy od nich odstąpić

21-05-2013, 00:02
Punkty ujemne za kontrole NFZ  siedem powodów, dlaczego należy od nich odstąpić (fot. sxc.hu)
Punkty ujemne za kontrole NFZ siedem powodów, dlaczego należy od nich odstąpić (fot. sxc.hu)
Powołanie przez NFZ Zespołu do spraw Ustalenia Kryteriów Oceny Jakościowej Ofert (piszemy o tym szeroko w newsDENT), to dla stomatologów kolejna szansa na formułowanie uwag do kryteriów oceny ofert podczas kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Jednym z najpilniejszych tematów jest odstąpienie od stosowania punktów ujemnych za nieprawidłowości zarejestrowane w trakcie przeprowadzonych w gabinetach kontroli.

Powodów, dla których należy odstąpić od ujemnego punktowania, samorząd lekarski widzi dokładnie siedem. Jak argumentują je przedstawiciele Komisji Stomatologicznej NRL?

1. Stosowanie punktów ujemnych stawia w gorszej sytuacji podmioty, które miały uprzednio zawarte umowy z NFZ, w stosunku do podmiotów, które kontraktów nie miały, a w związkuz tym nie są narażone na odjęcie punktów.

2. Przyznawanie ujemnych punktów w toku postępowania konkursowego prowadzi do podwójnego karania za te same okoliczności.

3. Fundusz nie ma możliwości pozytywnie ocenić historii współpracy ze świadczeniodawcą premiując go punktami za dotychczasową współpracę. Konsekwentnie nie powinien więc także oceniać dotychczasowej współpracy negatywnie, tzn. przyznając punkty ujemne.

4. Przedmiotem oceny konkursowej powinna być zdolność oferenta do wykonywania swiadczeń medycznych oceniana na dzień złożenia oferty, a nie ewentualne nieprawidłowości w realizacji wcześniejszej umowy. Kryterium wcześniejszych nieprawidłowości pomija również fakt, że najczęściej po kontroli jakość realizacji kontraktu z NFZ ulega znacznej poprawie, a stwierdzone nieprawidłowości nie powtarzają się. Poza tym, jeżeli przedmiotem zamówienia są świadczenia zdrowotne, to ocena powinna dotyczyć tylko zdolności świadczeniodawcy do wykonania w przyszłości umowy, o której zawarcie się ubiega, a nie wyniki uprzednio przeprowadzonej kontroli.

5. Kryterium odwołujące się do nieprawidłowości wykrytych w czasie kontroli jest zależne od przypadku, ponieważ NFZ nie dokonuje planowanej kontroli wszystkich podmiotów, z którymi zawarł kontrakt.

6. Wynik kontroli, nawet jeśli jest negatywny dla świadczeniodawcy i wykazuje nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń objętych kontraktem z NFZ, jest jedynie wyrazem stanowiska NFZ w tej kwestii. Nie zawsze racja leży po stronie kontrolującego.

7. Jeżeli podczas kontroli ujawniono, że dane świadczenie zostało źle zakwalifikowane przez świadczeniodawcę (np. liczba punktów), to tego rodzaju kryterium nie ma nic wspólnego z niewłaściwą jakością udzielanych pacjentom świadczeń i nie powinno być brane pod uwagę przy ocenie świadczeniodawców. Tego rodzaju kryterium w ogóle nie odnosi się do przedmiotu zamówienia, którym jest udzielanie świadczeń pacjentom a nie prawidłowe rozliczenie z NFZ.

Źródło: KS NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH