PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przyspieszanie EDM za cenę bezpieczeństwa danych medycznych?

Autor: miro • Źródło: ms
29-12-2021, 14:10
Przyspieszanie EDM za cenę bezpieczeństwa danych medycznych? Co z bezpieczeństwem EDM i kosztami generowanymi przez system (fot. Adobe)
Czy na siłę przyspieszanie wdrażania EDM (stymulowane widmem kontroli NFZ)  to racjonalne działanie? – prezes NRL Andrzej Matyja kieruje retoryczne pytanie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.
  • MZ namawia podmioty lecznicze do szybkiej realizacji EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM).
  • Realizacja EDM i ZM będzie podlegać kontroli ze strony resortu zdrowia.
  • NRL pyta o bezpieczeństwo i koszty tworzenia repozytoriów.  

Prezes Andrzej Matyja  pyta także, czy lansowanie systemu rozproszonych repozytoriów EDM, wiążącego się z wysokim ryzykiem wypływu wrażliwych informacji medycznych to dobry pomysł.

Jaki system repozytoriów EDM?

Prezes Andrzej Matyja wskazał, że samo Centrum e-Zdrowia zdaje się być sceptycznie nastawione zdecentralizowanego systemu repozytoriów EDM, podkreślając, że układ złożony z tylu miejsc dostępu do dokumentów EDM działać będzie jak mechanizm naczyń połączonych, przez co będzie tak odporny na ataki, jak jego najgorzej zabezpieczony usługodawca (analogicznie do łańcucha tak silnego, jak silne jest jego najsłabsze ogniwo).

To reakcja samorządu lekarzy i lekarzy dentystów na informacje sygnowane przez ministra zdrowia, zamieszczone przez NFZ na kontach obiegu informacji podmiotów prowadzących działalność leczniczą w oparciu o kontrakty z publicznym płatnikiem.

Adam Niedzielski przypomina o dobrodziejstwach płynących z raportowania zdarzeń medycznych i z wymiany dokumentów EDM.

Minister zdrowia nie pozostawia złudzeń co do scenariusza zdarzeń, pisząc: Jednocześnie zwracam się do wszystkich placówek (...) o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu dostosowanie oprogramowania w podmiotach leczniczych do możliwości realizacji wymiany EDM i raportowania zdarzeń medycznych (ZM). 

Będą kontrole wdrożenia EDM

Realizacja tego obowiązku będzie podlegać kontroli ze strony resortu zdrowia.

Należy przy tym pamiętać, że wdrożenie funkcjonalności w zakresie wymiany EDM i ZM jest również istotne w kontekście przyszłych wymogów ustawowych —zgodnie z art. 56 ust. 2b ustawy o SIOZ przekazanie do SIM danych zdarzenia medycznego będzie niezbędne do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (wypełnienie opisanego obowiązku będzie warunkować wypłatę środków).

Jednocześnie mając na uwadze prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia prace legislacyjne, planowane jest przesunięcie powyższego terminu przekazywania danych do NFZ na 1 stycznia 2023 r.

Prezes NRL reaguje na informacje płynące z MZ, pisząc m.in.:
Samorząd lekarski od dawna zwraca uwagę, że sprawa repozytoriów EDM - kosztów ich budowy i utrzymania oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w nich danych pacjentów - jest kluczowym zagadnieniem wymagającym rozwiązana jeśli obowiązek wymiany EDM ma być właściwie realizowany.

Co z repozytoriami regionalnymi?

Andrzej Matyja przytacza stanowisko Anny Goławskiej, gdy ta była podsekretarzem  stanu w MZ, twierdziła, że funkcję repozytoriów będą pełnić platformy regionalne.

Problem budowy repozytoriów przez władze publiczne do chwili obecnej nie został rozwiązany. Tworzenie przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych własnych repozytoriów wciąż budzi obawy przede wszystkim o bezpieczeństwo przetwarzanych w nich danych pacjentów. Zagrożenie z pewnością stanie się większe w przypadku, gdy system wymiany EDM będzie opierał się na dużej liczbie małych, rozproszonych repozytonów.

Co z kosztami repozytoriów?

Nie można też pomijać kosztów e-usług ponoszonych przez podmioty lecznicze, na których ciąży obowiązek zapewnienia wymiany EDM. Koszty te będą rosły wraz z powiększaniem się liczby przechowywanych w repozytorium dokumentów oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonym w nim danych pacjentów -  przypomina Andrzej Matyja w piśmie do ministra zdrowia.

źródło: NRL

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH