Od 1 września 2018 r. miałaby wejść w życie ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami, której projekt jest po konsultacjach.  Główna idea projektowanej ustawy to pielęgniarka lub higienistka w każdej szkole oraz dostęp każdego ucznia do opieki stomatologicznej (gabinet na miejscu lub dentobus).

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego ustawa nie rozwiązuje żadnych fundamentalnych problemów w ochronie zdrowia (niedofinansowanie, niedostatek kadr medycznych, rozbudowana biurokracja), a termin wejścia w życie ustawy jest nierealny. Podobnie jak wiele proponowanych w niej rozwiązań.

Jedno z kluczowych zastrzeżeń PZ dotyczy miejsca udzielania świadczeń w zakresie opisanym w projekcie. Według projektodawców w szkołach ma być zapewniona stała obecność pielęgniarki lub higienistki, co w opinii PZ jest niemożliwe do zrealizowania, zwłaszcza w małych placówkach.

Federacja wskazuje między innymi uwagę na to, że liczba uczniów, niezbędna do sfinansowania jednego etatu pielęgniarki, to ok. 600-700 dzieci. Wykluczenie małych placówek w takiej sytuacji byłoby sprzeczne z założeniami samego projektu, którego celem ma być zapewnienie równego dostępu do profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz do opieki stomatologicznej, czyli zapewnienie jednakowego jej poziomu, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły.

Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego, jeśli ustawa, wymagająca wielu poprawek, miałaby w ogóle wejść w życie, to najwcześniej za dwa lata.

Więcej: www.federacjapz.pl