• Użytkownicy Platformy Usług Elektronicznych  ZUS to osoby fizyczne, lekarze, płatnicy składek
  • Właściciele małych firm (mających do pięciu pracowników) nie obejmował obowiązek posiadania konta PUE ZUS  
  • Od 1 stycznia 2023 wchodzą nowe przepisy, które nakładają obowiązek posiadania aktywnego konta PUE ZUS  wszystkich przedsiębiorców

PUE ZUS. Obowiązuje wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2023

Platforma Usług Publicznych działa od  2012 r. i obecnie korzysta z niej blisko 10,6 mln użytkowników. : osób fizycznych, lekarzy, płatników składek. Umożliwia zdalne załatwienie większości spraw w ZUS. Dzięki aktywnemu kontu PUE ZUS można uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach, zwolnieniach lekarskich i składkach oraz wysłać wnioski i dokumenty ubezpieczeniowe, informuje  rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

ZUS przypomina, że od 2023 r., zgodnie ze zmianami w przepisach, każdy, kto jest płatnikiem składek, będzie miał ustawowy obowiązek posiadania aktywnego profilu na PUE ZUS. Założyć profil można podczas osobistej wizyty w placówce ZUS lub online, korzystając ze swojego profilu zaufanego.

Przedsiębiorcy zatrudniający do 5 osób. Z kontem PUE ZUS 

Do tej pory właściciele małych firm, czyli zatrudniających do pięciu pracowników - nie mieli obowiązku posiadania indywidualnego konta. Od początku przyszłego roku każdy płatnik składek, nawet ten, który płaci składkę tylko sam za siebie, musi mieć aktywny profil na PUE ZUS, gdyż to właśnie tam będzie przychodziła korespondencja od ZUS i tylko drogą elektroniczną będzie można przesyłać dokumenty rozliczeniowe.

Zalety profilu na PUE ZUS:

  • szybsza wymiana korespondencji, 
  • ułatwione przekazywanie dokumentów rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS.

Każda grupa klientów na portalu PUE ZUS ma specjalną zakładkę (rolę, profil), która ułatwia obsługę spraw. Szczegółowe informacje i usługi na wybranym profilu różnią się w zależności od roli, w jakiej klient kontaktuje się z Zakładem.

Jakie informacje może uzyskać ubezpieczony na koncie PUE ZUS: