Jak wiadomo na skutek pandemii w większości przypadków leczenie stomatologiczne zostało przerwane, także to długotrwałe. To zaś doprowadziło do utraty prawa uzyskania świadczenia przez osoby, które w okresie zawieszenia przekroczyły wiek uprawniający do kontynuowania leczenia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Taka sama sytuacja dotyczyć może kobiet w okresie ciąży.

Lista prolongowanych świadczeń jest pokaźna. W celu ułatwienia ich identyfikacji zamieściliśmy link do rozporządzenia ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199), do którego odnosi się rozporządzenie z 1 lipca 2020 r.

Jak niejasności tłumaczy KS NRL? Dobrze, że znalazł się ktoś kto potrafi wyjaśnić niejasne kwestie. Nie jest dobrze, że musi być utrwalana zasada interpretowania przepisów. 
Szczegóły na stronie NRL  

 

Świadczenia, co do których istnieje możliwość wydłużenia wieku świadczeniobiorcy oczekującego na leczenie  

Tekst rozporządzenia z 1 lipca 2020 r.

Tekst rozporządzenia z 6 listopada 2013 r.