PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Przedłużenie na I kw. 2021 r. zaliczek w formule 1/12 nie dla dentobusów

Autor: miro • Źródło: ms
27-01-2021, 15:04
Przedłużenie na I kw. 2021 r. zaliczek w formule 1/12 nie dla dentobusów Dentobusy bez zaliczki w formule 1/12 w I kw. 2021 r.
Z projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zasad przedłużenia wypłaty świadczeniodawcom zaliczek (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) w I kw. 2021 r. wynika, że z tej możliwości wyłączone zostaną m.in. świadczenia udzielane w dentobusie; świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w dentobusie uczniom do 18 roku życia.

Świadczeniodawcy będą mogli się ubiegać maksymalnie o 70 proc. zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Wniosek o wypłatę zaliczki będzie mógł złożyć świadczeniodawca, któremu na podstawie § 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 4 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, został przedłużony okres rozliczeniowy. Przepis ten wprowadził możliwość wydłużenia okresów rozliczeniowych, obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w 2020 r. z uwagi na to, że, wielu świadczeniodawców w związku z pandemią COVID-19, odnotowało w 2020 r. ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego (tak, aby obejmował odpowiednio dłuższy okres niż okres roku kalendarzowego 2020) miało na celu pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Świadczeniodawcy realizujący umowy w zakresach świadczeń, określonych w projektowanym § 2a ust. 2, nie będą mogli się ubiegać o wypłatę zaliczek (m.in. świadczenia w dentobusach i zaopatrzenie protetyczne) . Świadczenia wskazane w tym przepisie są świadczeniami ze znacznym udziałem kosztów zmiennych, tj. kosztów obejmujących zużycie zasobów takich jak produkty lecznicze, wyroby medyczne czy procedury medyczne.

Na całkowity koszt świadczenia składają się bowiem dwa główne rodzaje kosztów: stałe i zmienne.

Świadczeniodawcy nie będą musieli spełniać innych dodatkowych warunków, jak miało to miejsce w przypadku wypłaty zaliczek za poprzednie okresy sprawozdawcze.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez świadczeniodawców w czasie trwania epidemii COVID-19.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia świadczeniodawcom płynności finansowej, którą mogą utracić w wyniku zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń w związku z zachorowaniami na COVID-19.

Projekt rozporządzenia

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   Ministerstwo Zdrowia   dentobus   COVID-19  

POLECAMY W SERWISACH