PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Przedawnienie odpowiedzialności za błąd medyczny. Nie wolno zapominać o wniosku

Autor: miro • Źródło: infoDENT24.pl
05-08-2022, 08:29
Przedawnienie odpowiedzialności za błąd medyczny. Nie wolno zapominać o wniosku Terminy przedawnień w sprawach o błąd medyczny Fot, AdobeStock
To czy instytucja przedawnienia zostanie zastosowana zależy wyłącznie od tego czy strona oskarżona np. lekarz, lekarz dentysta zgłosi wniosek o zastosowanie takiego przepisu. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż przedawnienie nie wygasa „z urzędu”.
  • Sąd z własnej inicjatywy nie ustala czy doszło do przedawnienia zarzutów w sprawie, czy też nie
  • Wniosek o oddalenie powództwa - ze względu na przedawnienie, należy wnieść już przy tzw. pierwszej czynności procesowej (odpowiedź na pozew)
  • Obowiązuje dziesięcioletni okres przedawnienia, jednak nałożony na niego jest trzyletni okres, w którym pozywający uzyskał wiedzę o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia
  • Jest szereg zdarzeń, które przerywają lub zawieszają bieg przedawnienia    

Przedawnienie. Kto składa wniosek i kiedy

Sąd nie będzie ustalał czy doszło do przedawnienia czy też nie. O ile strona oskarżona nie podniesie tej kwestii - rozprawa potoczy się tak, jakby przedawnienie nie działało. Co więcej, wniosek o oddalenie powództwa ze względu na przedawnienie sprawy, należy wnieść już przy tzw. pierwszej czynności procesowej, którą najczęściej jest odpowiedź na pozew. Niedochowanie tej zasady powoduje utratę uprawnienia do zgłoszenia zarzutu przedawnienia w dalszym etapie procesu.

O ile zatem pozwany podmiot leczniczy (także lekarz, lekarz dentysta) nie zgłosi wniosku o przedawnienie, sąd – w przypadku wygranej przez skarżącego – ogłosi wyrok skazujący. Co może m.in. oznaczać zasądzenie zadośćuczynienia lub odszkodowania na rzecz pacjenta.

Świadomość konsekwencji zdarzenia medycznego

Sytuacja jest skomplikowana. Może się na przykład zdarzyć, że pacjent wiedzę o tym, iż został zakażony chorobowym wirusem miał znacznie wcześniej niż zdał sobie sprawę z konsekwencji takiego zdarzenia. Chodzi na przykład o skalę powikłań, które się wdały w związku z chorobą wywołaną zakażeniem. Dopiero w tym momencie występuje zdarzenie, od którego liczy się trzyletni okres przedawnienia.

Art. 442/1 § 3 Kodeksu cywilnego mówi: W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Jest jeszcze jeden warunek, który ogranicza wnoszenie roszczeń

Z art. 442/1 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że:

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega - co prawda - przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Przerwanie lub zawieszenie biegu przedawnienia

Jest kilka sytuacji, które sprawiają, że w sprawach o błąd medyczny następuje przerwanie biegu przedawnienia, lub jego zawieszenie.

Są to:

  • złożenie pozwu;
  • złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia;
  • złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej;
  • uznanie roszczenia przez podmiot leczniczy (np. w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty);
  •  wszczęcie mediacji.

 Po każdym przerwaniu, okres przedawnienia liczony jest od początku. Trzeba pamiętać i o tym, że w sytuacji złożenia pozwu lub wszczęcia mediacji, okres przedawnienia jest wstrzymany aż do finału postępowania.

Instytucja zawieszenia biegu przedawnienia działa inaczej. O ile okres ten biegnie, to rozpoczęty nie jest liczony dalej. Taka sytuacja może nastąpić chociażby w przypadku działania tzw. siły wyższej (np. pandemia), kiedy to sądy powszechne, na podstawie obowiązującego wówczas prawa, nie orzekają.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
sąd   błąd dentysty   roszczenia pacjentów  

POLECAMY W SERWISACH