PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Protetyka: odwołanie od wyniku konkursu na usługi kontraktowe

15-07-2013, 00:01
Protetyka: odwołanie od wyniku konkursu na usługi kontraktowe (foto: infoDENT24.pl)
Protetyka: odwołanie od wyniku konkursu na usługi kontraktowe (foto: infoDENT24.pl)
Dla tych, którzy jeszcze walczą o coraz to mniejsze kontrakty NFZ i bezskutecznie próbują wykazywać, że publiczny płatnik bezpodstawnie odrzucił ich ofertę - nadzieję może przynieść wyrok WSA w Warszawie (VI SA/Wa 2526/12). Sprawa dotyczyła udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: protetyka stomatologiczna.

Jeden z uczestników postępowania konkursowego nie mógł pogodzić się z przegraną i z bezskutecznym odwołaniem do dyrektora OW NFZ, a później do prezesa NFZ, a dlaczego - argumentował w następujący sposób:

- nie podano miejsca oferty w rankingu, ani jej pozycji w stosunku do innych ofert;

- odmówiono podania oceny i klasyfikacji oferty (w wyniku przedstawienia liczby punktów, jakie oferta uzyskała);

- uniemożliwiono oferentowi złożenie nowej propozycji cenowej w toku późniejszych negocjacji;

- naruszono przepisy o konkursie ofert poprzez wprowadzenie licytacji oferentów w miejsce wymaganych prawem negocjacji;

- dopuszczono składanie oświadczeń o postąpieniach cenowych (nierównoprawnych i nierównoczasowych);

- umieszczono ofertę na miejscu w rankingu niezgodnym z liczbą uzyskanych punktów;

- wprowadzono przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia cenę maksymalną (pomimo braku w przepisach możliwości określenia takiej ceny);

- odmówiono oferentowi prawa do dalszych negocjacji, co do ceny i liczby świadczeń, w sytuacji zapewnienia tego prawa innym oferentom;

- wprowadzono przez komisję konkursową nową przyczynę odrzucenia oferty z powodu: -  przedstawienia oferty cenowej na kwotę wyższą, niż cena oczekiwana przez OW NFZ; - naruszono obowiązek zapewnienia stronie czynnego udział w każdym stadium postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się, co do wszystkich zebranych materiałów przedmiotowego konkursu.

Zarzutów było znacznie więcej, ale sędziowie WSA w Warszawie nie analizowali ich zasadności merytorycznej. Skupili się na fakcie, iż organy Funduszu odmówiły wglądu skarżącemu, zarówno co do ofert innych podmiotów rywalizujących o wygraną w konkursie, jak i co do wszelkich dokumentów tworzonych przez komisję konkursową. WSA uznał, że skarżący powinien być informowany przez organy rozpatrujące odwołanie w okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie jego praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego, jak również przysługuje mu prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i prawo zgłoszenia opinii oraz uwag do wszystkich zebranych dowodów i materiałów, stanowiących podstawę rozstrzygnięcia w zaskarżonej decyzji. Sąd wyraził opinię, że przy odmowie przejrzenia akt sprawy, należałoby wydać stosowne postanowienie, na które przysługuje zażalenie. Tymczasem NFZ nie wydał postanowienia odmownego, przez co prawo usługodawcy (poprzez brak możliwości zaskarżenia czynności organu) zostały w istotny sposób naruszone.

Sprawa musi być skierowana przez publicznego płatnika do ponownego i co ważne wnikliwego rozpatrzenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Protetyka   lexDENT   NFZ   kontraktowanie   Kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH