PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych bez „specjalisty do spraw techniki dentystycznej”

Autor: miro • Źródło: ms
04-04-2022, 10:39
Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych bez „specjalisty do spraw techniki dentystycznej” Gdzie w projekcie ustawy specjalista do spraw techniki dentystycznej? Fot.AdobeStock
W projekcie ustawy o niektórych zawodach medycznych nie został uwzględniony zawód „specjalista do spraw techniki dentystycznej” – to karygodny błąd uważa Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.
  • W określeniu warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie został uwzględniony zawód „specjalista do spraw techniki dentystycznej”
  • Nieuwzględnienie zawodu „specjalista do spraw techniki dentystycznej” spowoduje brak prawa i obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych
  • Brak uznania zawodu „specjalista do spraw techniki dentystycznej” sprawi, że osoby wykonujące taki zawód nie będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej 

Uwagi zgłoszone przez Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej do projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, dotyczą faktu nieuwzględnienia w proponowanych przepisach zawodu „specjalista do spraw techniki dentystycznej”.

Bez specjalisty do spraw techniki dentystycznej

1. Rozdział 1 art. 1 ust. 1, 2, 3.
W określeniu warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych nie został uwzględniony zawód 229914 „specjalista do spraw techniki dentystycznej”, który rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej ukazał się w Dzienniku Ustaw, 1 stycznia 2017 r.

Brak w regulacjach ustawowych tego zawodu (projekt ustawy o zawodzie „Specjalista do spraw techniki dentystycznej” został jeszcze w 2017 r. złożony w Ministerstwie Zdrowia) spowoduje, że osoby posiadające np. tytuł:
-  licencjata,
- magistra w zakresie technik dentystycznych,
- inżyniera,
- magistra inżyniera o kierunku inżynieria dentystyczna,

które nie ukończyły medycznej szkoły policealnej o kierunku techniczno - dentystycznym i w związku z tym nie posiadają tytułu technika dentystycznego - nie będą objęci regulacjami ustawy o niektórych zawodach medycznych - w efekcie nie będą uwzględnione w rejestrze osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego.

Taki stan dla osób mających tytuł: licencjata, magistra w zakresie technik dentystycznych, inżyniera, magistra inżyniera o kierunku inżynieria dentystyczna, oznaczać będzie:
- brak możliwości „ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących zawody medyczne, o których mowa w pkt 1 projektu ustawy*;
- brakiem odpowiedzialności zawodowej analogicznie do osób wykonujących zawód medyczny, o których mowa w pkt 1 projektu ustawy*;
- brak uznania ich jako zawód medyczny. 

* Ilekroć w projekcie ustawy jest mowa o zawodzie medycznym należy przez to rozumieć zawody wymienione w ust. 1 pkt.

- Próba przymusowego wpisywania osób posiadających wyższe wykształcenie do zawodu technik dentystyczny obraża poczucie godności i statusu społecznego osoby z wykształceniem wyższym i narusza ich dobra osobiste – uważa Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej.

Tytuł zawodowy a zawód

2. Rozdział 7 art. 80 1
„Kto bez wymaganego uprawnienia, posługuje się tytułem zawodowym, o którym mowa w art. 1 ust. 1, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności"

Treść zdania jest nieprawidłowa, gdyż osoby posiadające wykształcenie średnie medyczne nie mają tytułu zawodowego lecz zawód. Tytuł zawodowy przysługuje osobom posiadającym wykształcenie wyższe medyczne.  Wynika to rozporządzenia ministra zdrowia, z 20 lipca 2011 r. §2 ust. 4, „średnie wykształcenie medyczne – tytuł inny niż tytuł zawodowy nadawany absolwentom publicznych szkół medycznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych".

Kształcenie podyplomowe  

3. Rozdział 8 art. 854
„CMKP samodzielnie organizuje i realizuje elementy kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych, innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz zawody medyczne, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia .... o niektórych zawodach medycznych Dz. U. poz.), z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.”

Art. 854 rozdział 1 art. 1 ust. 1 nie  uwzględnienia zawodu specjalisty do spraw techniki dentystycznej i spowoduje brak możliwości kształcenia podyplomowego (specjalizacji) organizowanego przez CMKP.

4. Rozdział 4 - Ustawiczny rozwój art . 16, 17, 18
Nieuwzględnienie zawodu „specjalista do spraw techniki dentystycznej” spowoduje brak prawa i obowiązku:
- ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych,
- stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności przez uczestnictwo w ramach kształcenia podyplomowego w szkoleniu specjalizacyjnym, prowadzonym dla zawodów, o których mowa w art. 1 (kształcenie wyłącznie w systemie szkolnictwa wyższego);
- brania udziału w kursach kwalifikacyjnych oraz w szkoleniach specjalizacyjnych, które odbywają się na zasadach określonych w ustawie z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297).

Co ze specjalistą do spraw techniki dentystycznej

5. Rozdział 6 - Odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.
Brak uznania zawodu „specjalista do spraw techniki dentystycznej” spowoduje, że osoby wykonujące taki zawód nie będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu (przewinienie zawodowe).

Do projektu ustawy nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów i w związku z tym nie można się do nich odnieść w pełnym zakresie - twierdzi Tadeusz Zdziech.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH