Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja wskazywał 8 stycznia 20220 r., że projekt nie został dotychczas przekazany NRL, a jego ostateczna wersja nie została nigdzie udostępniona.

- Jesteśmy zaniepokojeni trybem procedowania ustawy, tym bardziej że projekt przyjęty przez Radę Ministrów nie był z nami konsultowany. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której ustawa dotycząca wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty była przyjmowana przez Radę Ministrów bez konsultacji jej ostatecznej wersji z samorządem lekarskim - wskazał Matyja.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu przekazano, że w projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono także zatrudnianie w naszym kraju lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce. 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl